Čeští arboristé získali grant na účast na odborné akci Tree Biomechanics Week v americkém Ohiu. Jedná se o setkání pracovníků, kteří provádí výzkum v oblasti biomechaniky stromů. Akce se koná poprvé od roku 2006, kdy úspěšně vystoupili právě tuzemští odborníci. Do Spojených států odletí odborníci brněnské firmy Safe Trees, její pracovníky doprovodí experti z Ústavu nauky o dřevě Mendelovy univerzity a univerzity Záhřeb. Z Evropy letí jako jediní. Na místě se zapojí do výzkumu, jak zachraňovat ohrožené a poškozené stromy. Cílem je naučit se, jak co nejefektivněji zachovávat hodnotné stromů, které pomáhají bojovat proti suchu a vlivu veder ve městech.

Mezinárodní setkání Tree Biomechanics Week se v Ohiu koná po dlouhých 13 letech, a to ve dnech 5. - 9. 8. 2019. Grant na účast česká výprava získala na základě úspěšného vystoupení na posledním ročníku akce. Grant ve výši 4000 dolarů poskytla International Society of Arboriculture.

Co je to biomechanika stromů?

Česká republika je dlouhodobě významný hráč v oblasti výzkumu biomechaniky stromů. Jedná se o obor, který zkoumá stabilitu stromů, vliv různých typů defektů a chování stromů při externí zátěži. „Čeští arboristé jsou uznávaní experti v oblasti vývoje softwarových aplikací a zároveň umí nejnovější poznatky využít při velkokapacitním nasazení. Jinými slovy, umíme do péče o stromy zapojit ty nejmodernější technologie. A ty pak v praxi používáme na velkém množství stromů,“ říká Jaroslav Kolařík, arborista a ředitel společnosti Safe Trees. I proto jsou tuzemské zkušenosti v USA žádané.

Cílem je účinná ochrana stromové populace

Česká výprava se plánuje zapojit do provádění terénního průzkumu – cílem je naučit se, jak co nejlépe zjistit potíže stromů a jak je následně chránit. „Hlavní oblast našeho zájmu je zapojení obrazové analýzy do studia stromů, a toho, jak reagují na externí zátěž, například na zatížení vichřicemi. Budeme vylepšovat přístrojové metody, které hodnotí, jak jsou samostatně stojící stromy stabilní, a jak bez jejich narušení zjistit jejich odolnost vůči zlomu či vývratu. Mimo jiné navážeme na projekt z roku 2006 a budeme také zkoumat, jak se chovají kořeny stromů pro poškození během výkopu,“ popisuje Kolařík.

V Česku se mnohá města snaží o novou výsadbu dřevin, která by ochránila obyvatele před vedrem. To ale naráží na zásadní problém – nově vysazené stromy začnou své pozitivní funkce plnit až po 15-20 letech. Mnohem zásadnější je tedy snaha o co nejdelší zachování těch stromů, které již máme. U nich je ale důležité, aby současně nepředstavovaly riziko pro lidi, automobily a další objekty ve svém okolí. Zlepšení, zlevnění a zvýšení výpovědi diagnostických metod, využívaných při hodnocení stavu těchto cenných stromů je tak jedním ze zásadních nástrojů pro zachování té nejcennější složky stromové populace při probíhajících změnách klimatu tuzemských měst.

Safe Trees posuzuje stav stromů v mimolesní zeleni po celém Česku. Výsledky aplikovaného výzkumu v dané oblasti a vytvořené softwarové nástroje firma můžete sledovat na portále www.stromypodkontrolou.cz.