Každé zvíře hraje v ekosystému planety důležitou úlohu, ale těchto 10 je pro planetu zvláště potřebných:

1. Včela

Jistě, žihadlo je bolestivé, ale opylování rostlin včelami je nezbytné. Odhaduje se, že jedna třetina lidských potravin je závislá na opylování hmyzem a z toho včely tvoří většinu opylovačů. Týká se to hlavně domácích evropských včel. Tedy až příště budete slyšet bzučení, zvažte, zda-li si včely za jejich tvrdou práci nezaslouží potlesk.

2. Hovnivál

Název mluví za vše – tento brouk hraje klíčovou roli ve světovém zemědělství, tím jak pohřbívá výkaly. Tento proces zlepšuje nejen koloběh živin a půdní strukturu, ale také tím chrání zvířata. Odstraní totiž potenciální stanoviště pro mouchy a jiné přenašeče nemocí.

Americký Institut biologických věd vydal zprávu, že americký dobytkářský průmysl ušetří zhruba 380 milionu dolaru ročně, a to díky hovniválům. Je to špinavá práce, ale někdo ji dělat musí.

3. Sup

Sup by mohl být považován díky jeho chuti na mršiny za přírodního popeláře. Mršiny jsou ideálním prostředím pro bakterie a další nebezpečné organismy. Sup má však neuvěřitelnou odolnost proti botulismu. Tato schopnost mu umožňuje odstranit zdechliny a zachovat čisté životní prostředí, které zbaví potenciálně nebezpečného odpadu.

Bohužel ztrátou přirozeného prostředí a v důsledku nelegálního lovu jsou tito dravci ve velkém nebezpečí.

4. Žížala

Žížala získala své „zelené“ osvědčení kvůli vrtání podzemních chodeb. Do půdy se poté může dostat více vody a vzduchu. Jak vrtají tunely, požírají půdu i s organickou hmotou, která po průchodu jejím tělem vytvoří kvalitní hnojivo.

5. Velký bílý žralok

Mysleli jste, že ve vodě je bezpečno? Vlastně je to mnohem bezpečnější, než si většina lidí myslí. I když v médiích se útoky bílých žraloků objevují často, ve skutečnosti jich je velmi málo a daleko od sebe. K útoku většinou dojde kvůli tomu, že si žralok poplete člověka se svoji kořistí, a ne kvůli jeho zálibě v lovení lidí. Žraloci navíc hrají zásadní roli v mořských ekosystémech. Pomáhají udržovat stálou populaci a zabraňují tak poškození mořského potravního řetězce.

6. Lemur

Podobně jako africký papoušek šedý, lemuři konzumují sezónní ovoce a rozptylují nestrávená semena po celém jejich životním prostředí. Semena pak klíčí a doplňují zeleň. To je pro ostrov Madagaskar, který ztratil v důsledku těžby dřeva a zemědělství 80 % stromového porostu, velmi důležité.

7. Africký papoušek šedý

Tento pták je nejlepším přítelem tropického lesa. Prostřednictvím výkalů rozšiřuje nestrávená semena. Kromě toho, některé druhy jedí nektar a tak hrají důležitou roli při opylování různých rostlin. Také velmi dobře napodobuje člověka. Některé studie tvrdí, že je stejné inteligence jako šimpanzi nebo delfíni.

8. Fenek berberský

Má schopnost lokalizovat kořist, která je ukryta pod zemí. Tím dokáže udržet populaci hlodavců na stabilní úrovni a nehrozí jejich přemnožení a následné ohrožení zemědělských plodin. Drobné šelmy jsou nezbytné pro udržení ekosystému, ale v současné době trpí ztrátou přirozeného prostředí a jsou na ně také často pořádány hony a to i přesto, že nepředstavují pro člověka hospodářskou hrozbu.

9. Datel

Datel konzumuje velké množství hmyzu, zvláště otravné termity. Pomáhá tak udržet populace škůdce pod kontrolou. Ovšem špatná zpráva je, že tento druh žije jen v teplé tropické oblasti v Grand Cayman.

10. Krajta královská

Tento had má tendenci vytvářet klubíčka, pokud je v nebezpečí. Jeho hlava je pak chráněna ve středu tohoto klubíčka. Běžně se vykytuje v Africe. Afričtí vládci motivy těchto hadů zdobili šperky, a proto se označuje jako královská. Živí se drobnými hlodavci a tak jim brání v přemnožení.

Zdroj: http://green.yahoo.com/blog/care2/343/10-planet-helping-animals.html

Přeložil: J. H.