Praha, 25. května 2010: Evropské fondy podporují nejrůznější oblasti života v České republice. Jen za duben 2010 bylo vyplaceno na zrealizované projekty dalších 7,7 miliardy korun. K prioritám patří řešení dopravy. Podle nové statistiky Národního orgánu pro koordinaci (NOK) ministerstva pro místní rozvoj se díky evropské podpoře zatím postavilo nebo zrekonstruovalo téměř 690 kilometrů silnic. Délka nových nebo opravených cyklostezek dosáhla více než 130 kilometrů.

Údaje o délce nových či opravených silnic a cyklostezek zahrnují pouze silnice a cyklotrasy vybudované v rámci již zcela ukončených a zadministrovaných projektů. Další projekty v této oblasti se zpracovávají a nejsou tedy do statistického přehledu zahrnuty.

„Doprava je jednou z klíčových oblastí podporovaných z fondů EU. Její rozvoj zajišťuje jak Operační program Doprava s celostátní působností, tak jednotlivé regionálních operační programy,“ uvedl ministr pro místní rozvoj Rostislav Vondruška.

V České republice se každý měsíc daří zvyšovat celkové čerpání z fondů EU. Jen za duben se rozdělilo 7,7 miliardy korun. Celkový objem proplacených financí tak činí k 5. květnu 123,7 miliardy korun. Podaných žádostí NOK k témuž datu eviduje 34 821. Z toho bylo od začátku programového období (od ledna 2007) schváleno 14 362 žádostí.

Rozdíly v čerpání jsou i mezi jednotlivými kraji. Při přepočtení financí proplacených z evropských fondů na jednoho obyvatele se na prvním místě objevuje Karlovarský kraj s průměrem 26 800 korun na obyvatele. Na druhém místě pak je Zlínský kraj s 16 400 korunami na obyvatele. Trojici nejúspěšnějších uzavírá Jihočeský kraj, kde bylo průměrně proplaceno 15 600 korun na jednoho obyvatele.

Zdroj: www.strukturalni-fondy.cz