Mýtus, nebo skutečnost? Existuje mnoho mylných představ o globálním oteplování, které se v poslední době vyskytují v médiích.

Zde je přehled některých z nich:

Skutečnost, nebo mýtus? Sněhový armagedon.

Mýtus

Reakce na sněhové bouře, jsou běžným příkladem nedorozumění a nepochopení změn klimatu.

Výkyvy počasí nemůžeme označovat jako klima. Pojmem klima se označuje počasí za delší časové období. Tedy chladný letní den nedokazuje, že globální oteplování není skutečné. Stejně tak teplá zima nedokazuje, že globální oteplování opravdu probíhá.

Vědci upozorňují, že účinky globálního oteplování jsou neintuitivní a nepředvídatelné. I když sníh si většina lidí spojuje se zimou, můžou mít paradoxně vyšší teploty za následek více sněhu, protože teplejší vzduch pojme více vlhkosti. Nejlépe prozkoumaným jevem souvisejícím s globálním oteplováním je výskyt bouří. Globální oteplení přinese intenzivnější bouře a to v létě i v zimě, ale také se budou vyskytovat mezi bouřemi delší období sucha.

Skutečnost, nebo mýtus? Zpráva OSN o globálním oteplování je plná chyb a není důvěryhodná.

Mýtus.

Ve zprávě OSN byly opravdu objeveny nějaké chyby. Tyto chyby se však týkají aspektů doprovázejících globální oteplování, jako jsou prognózy tání himálajských ledovců a stoupnutí hladiny oceánu v Nizozemsku. Chyby ovšem představují černou skvrnu organizace, která za práci o globálním oteplování dostala Nobelovu cenu za mír. Tyto chyby však nemění nic na skutečnosti, že Země se otepluje a hlavní příčinou je námi znečištěné ovzduší. Toto pokračující oteplování bude mít vliv na celý svět a zaplatíme za něj lidskými životy, majetkem a životy divoce žijících zvířat.

Skutečnost, nebo mýtus? V posledních 10 až 15 letech nedošlo k žádnému globálnímu oteplení

Mýtus

Nejteplejším rokem v historii byl podle měření britské University of East Anglia rok 1998. těsně za ním byl dle měření NASA rok 2005. Obě instituce se shodují, že první desetiletí 21. století bylo nejteplejší v historii jejich měření. Tedy od roku 1880. Při srovnání naměřené teploty a teplotních záznamů, které nám poskytuje životní prostředí, jako letokruhy stromů a vrstvy ledu v Arktidě, můžeme dokonce říci, že teploty jsou nejvyšší za tisíce let.

Skutečnost, nebo mýtus? Změna klimatu je pro popis současného dění mnohem přiléhavější označení než globální oteplování.

Skutečnost

Je sice pravda, že svět se jako celek otepluje. Změna klimatu je však mnohem přesnější označení, a to zejména s ohledem na jednotlivce. Změny klimatu totiž budou v různých regionech různé. Globální oteplování probíhá, ale jeho následkem dojde ke klimatickým změnám. Jak bude změna klimatu vypadat? Mohou přijít intenzivnější bouřky nebo delší období sucha. Může tak nastat větší riziko vzniku požárů v jedné oblasti a vyšší riziko zaplavených sklepů v druhé oblasti. Obecně platí, že změna klimatu bude mít na různé oblasti velmi různý vliv.

Skutečnost, nebo mýtus? Oxid uhličitý je přirozený a dýcháním přece neznečišťujeme atmosféru.

 

Mýtus

Dýchání je samozřejmě zcela přirozená věc a světové problémy rozhodně nezpůsobuje oxid uhličitý, který vydechujeme. Takže oxid uhličitý, který vydechujeme, je neškodný. Jak může škodit, pokud vychází z komínů elektráren a továren?

Problém tkví ve spalování fosilních paliv. Uhlí, ropa a zemní plyn byly pohřbeny hluboko pod zemským povrchem. Zde byly uloženy miliony let. Změna nastala v předindustriálním období, kdy jsme oxid uhličitý v nich vázaný začali uvolňovat do atmosféry. V současné době je v atmosféře o 40 procent více oxidu uhličitého než v předindustriálním období a jeho koncentrace v atmosféře je nejvyšší za posledních 650 tisíc let.

Dýchání je součást přirozeného cyklu. Spalování fosilních paliv však uvolňuje příliš mnoho oxidu uhličitého a celoplanetární systém se s takovým množstvím vyrovnává změnou klimatu.

Skutečnost, nebo mýtus? I kdybychom přestali používat auta, na klima by to již nemělo vliv.

Skutečnost

Oxid uhličitý uvolněný spalováním fosilních paliv působí v atmosféře několik desítek let. Jiné skleníkové plyny jsou však ještě vytrvalejší a vydrží v atmosféře mnohem déle.

Znečištění, které jsme způsobili dnes, bude působit i dlouho v budoucnu. Budoucí generace se tedy budou muset vypořádat s planetárními změnami a to proto, že naši předci nevěděli anebo nechtěli vědět, co dělají.

Překlad: J. H.

Zdroj: http://green.yahoo.com/blog/daily_green_news/325/global-warming-fact-or-myth.html