S první letošní ledovkou se objevily i první úrazy s ní spojené a vyvstala tak otázka, čím sypat naše chodníky a silnice, abychom předešli úrazům, ale neničili si přírodu.

Trpí zvířata i příroda

V boji proti náledí je nejefektivnějším nástrojem jednoznačně sůl. Není však ani zdánlivě ekologicky šetrná a představuje řadu nevýhod a rizik. V některých obcích je její použití již zakázáno vyhláškou.

Solení komunikací škodí kromě našich bot a zvířecích tlapek také stromům. Podle výzkumů je nejčastější příčinou chřadnutí stromů právě nadměrné solení vozovek. Příznaků je hned několik, nejprve zasychají listy, poté dojde k jejich odumírání a odpadávání – nezřídka dochází i k zasychání celých větví. Dokládají to rozbory obsahu soli v půdě a listech stromů, které klesají se vzdáleností stromu od komunikace. V okolí silnic škodí sůl jehličnatým stromům navíc tím, že se od sněžných fréz dostává s odhazovaným sněhem přímo na větvičky.

Sůl škodí kromě stromů i vodě. Roztátý slaný led se vsákne do půdy nebo odteče do řeky a prosakuje až do podzemních vod. Poškození bývá dobře vidět na čističkách odpadních vod, když větší déšť odplaví zbytky soli do kanalizace a následně do čističky.

Ekologicky šetrné alternativy

Ekologicky šetrný je zdrsňující posyp, jak už tomu bývá, i on má své nevýhody. Písek, štěrk nebo piliny, přírodě neuškodí, účinný je ale jen tehdy, pokud každý den nenasněží nová vrstva sněhu. V takovém případě  nepomohou. Navíc mohou způsobovat zanášení kanalizací. Jejich zpětný sběr je nákladný a ne zcela účinný, což vede k další těžbě.

Další z možností je močovina. Má podobný rozmrazovací účinek jako chlorid sodný, ale bez negativních vedlejších účinků na životní prostředí. Nevýhodou je ale, že vyvolává nežádoucí růst vegetace na okolních pozemcích.

Dále existují materiály vytvořené přímo k posypu komunikací. Jedná se o posypy na bázi drceného keramického kameniva, které zdrsňují zledovatělé plochy. Jeden z nich, dokonce s certifikátem ekologicky šetrný výrobek, je k dostání pod názvem Ekogrit.  Stejně jako ostatní zdrsňující přírodní prostředky je šetrný pro zvířata a rostliny, půdu a vody. Účinnost tohoto prostředku se nemění ani při oslunění. Když sníh taje, Ekogrit vzlíná a je na povrchu zmrzlé vrstvy. Poté je možné jej zamést a použít při další ledovce.

S. Š.