Některé teprve začínají, jiné už třídění berou jako samozřejmost a naváží na tradici z loňských ročníků. Vzorovým příkladem bude osmý ročník festivalu United Islands, který proběhne 23. – 25. 6. na pražských ostrovech a vybraných klubech. Vstup je zdarma.

Stejně jako v loňském roce se festival připojuje k iniciativě Čistý festival, která se snaží prostřednictvím motivace návštěvníků a tříděnému sběru odpadu úklidovými četami udržet festivalové prostředí kulturní a čisté a přesvědčit tak návštěvníky, že odpady lze třídit a správně s nimi nakládat kdekoliv, a to nejen doma.

Protože se festival United Islands, jako jeden z mála, koná ve městě, je tahle otázka opravdu na místě.

Tři kroky ke snadnějšímu třídění

Organizátoři budou motivovat návštěvníky odměnou. Obvykle platí, že za určitý počet kelímků, dostanete pivo zdarma nebo jinou festivalovou výhodu. Na United Islands se ale ti, co přinesou ke stánku Zelený bod plasty a papír, i něčemu přiučí. Projdou totiž zcela novou expozicí o třídění a využívání odpadu a budou moci díky nabytým vědomostem o třídění vysoutěžit i atraktivní ceny.

Druhým vylepšením projektu bude organizovaný sběr vytříděného odpadu ve festivalových areálech. Dohlížet na vše budou proškolené úklidové čety.

Naplněné žluté a modré pytle budou končit ve speciálních kontejnerech v zázemí, které poputují přímo k druhotnému zpracování. Barvy pytlů samozřejmě budou odpovídat barvám klasických kontejnerů na tříděný odpad. – žluté na plasty, modré na papír.

Informace na webu

Dobrým rádcem pro návštěvníky čistých festivalů budou internetové stránky www.cistyfestival.cz. Kromě informací o třídění odpadu, o festivalech a kapelách na nich bude od června probíhat celá řada soutěží spojená s podporou ekologického chování vůči planetě.

Zdroj: United Islands.cz