Dnešní den se slaví ve jménu Mezinárodního dne hor. Tento relativně nový svátek vyhlásilo jako významný den OSN v roce 2003. Svátek navazuje ne Mezinárodní rok hor, který se konal od 11.12.2001 do 11.12.2002. Tento rok byl OSN vyhlášen z iniciativy organizace pro zemědělství a výživu.

V návaznosti na Mezinárodní rok hor byl valným shromážděním OSN vyhlášen s účinností od následujícího roku právě 11. prosinec Mezinárodním dnem hor. Smyslem tohoto významného dne je podpora trvale udržitelného rozvoje horských oblastí. Tímto dnem se upozorňuje na možnosti a omezení při využívání hor a upozorňuje na problematiku, která se všude na světě podobá, od tibetských náhorních plošin, po vysoko položené jihoamerické andské oblasti.

Rok od roku se mění zaměření dne hor. Například tématem prvního ročníku bylo hory jako nejdůležitější zásobárna pitné vody. I toto téma je velice důležité, vždyť věděli jste, že hory pokrývají spotřebu vody pro více než polovinu lidské populace? Další témata se pak soustředily na hrozbu klimatických změn či míru biologické rozmanitosti.

Symbol Mezinárodního dne se skládá ze tří trojúhelníků vyrůstající z pomyslné vodorovné čáry. První z nich má na vrcholu modrý diamant, který znázorňuje ledovec. Uprostřed prostřední hory má znázorňovat surovinové zdroje, zelená plocha v pravém dolním rohu má představovat plodiny a zemědělskou produkci v horských oblastech.

U nás se tento svátek nijak masivně neslaví. Upozorňuje na něj však Český spolek horských průvodců, který pro veřejnost organizuje každoročně výstupy na některý z vrcholů českého pohoří. Letos se v termínu 7. – 8. 12. konal přechod Kralického sněžníku.