Světový den pro fair trade (angl. World Fair Trade Day) se slaví každý rok druhou květnovou sobotu.

Letos tedy připadá na 9. května.

Tento den je věnován podpoře fair trade a podporuje tak způsob obchodu, který dává příležitost  lidem v rozvojových zemích uživit se vlastní prací za důstojných podmínek.

 

Spravedlivé podmínky pro všechny

Fair trade dává lidem ze zemí Afriky, Asie a Latinské Ameriky možnost uživit se vlastní prací. Dostávají spravedlivě zaplaceno, pěstují s ohledem na životní prostředí a jejich děti mohou chodit do školy. Fairtradoví pěstitelé a řemeslníci mají jistotu, že za své produkty dostanou spravedlivou výkupní cenu. Pokud totiž cena na trhu převyšuje minimální výkupní cenu, dostantento rozdíl na konci sklizně doplacen.

Světový den pro fair trade je tak oslavou spravedlivějšího způsobu obchodování a oslavuje Fairtrade jako hmatatelnou podporu na boj proti chudobě, nerovným ekonomickým podmínkám a klimatickým změnám.

První oslavy Světového dne pro fair trade zorganizovala Safia Minney, zakladatelka fairtradové módní značky People Tree. V roce 2001 tento Světový den podpořila Světová fairtradová organizace a převzala nad Světovým dnem pro fair trade záštitu. Každým rokem se tento den stává významnějším. Kromě tisíců jednotlivců se do oslav tohoto dne zapojují organizace z přibližně 70 zemí světa.

Přidejte se k Férové snídani

Nejvýznamnější akcí na oslavu fair trade v České republice je již řadu let happening Férová snídaně. Myšlenka této akce je prostá. Jde o to současně s tisíci dalších lidí na celém světě, posnídat fairtradové produkty a dát tím najevo svůj zájem o téma spravedlivého obchodu. Loni se této akce zúčastnilo na 4 500 lidí ve 115 městech a obcích. Od letošního ročníku se očekává, že počet účastníků ještě naroste.

Sandra Špačková
Foto:
Adam Baker
Feed My Starving Children (FMSC)