Mikrokogenerace je procesem  kombinované  výroby  tepla a elektrické energie pomocí  mikrokogeneračních jednotek. Hlavním produktem mikrokogenerace je teplo, vedlejším produktem je elektřina, která je vyráběna vždy, když je jednotka v činnosti.  Tímto způsobem  mohou firmy či domácnosti snížit množství nakupované energie od dodavatele.

V případě, že subjekt dům, bytovou jednotku, provozovnu či kanceláře pronajímá, může se takto vyrobená elektrická energie stát dalším zdrojem příjmů.

Cena elektrické energie je nepochybně jednou z klíčových nákladových položek podniků i domácností.  Jednoznačným trendem je růst cen elektrické energie a dá se předpokládat, že tento trend bude pokračovat i v následujících letech.

Mikrokogenerační jednotky WhisperGen, které nabízí firma STIRLING ENERGY s.r.o.  jsou vhodné do rodinných domů či menších provozoven. Nahradí běžný plynový kotel a navíc vám budou vyrábět elektrickou energii.  Jsou tiché, nezáberou mnoho prostoru (asi jako myčka), jsou stabilní (nevibrují).

Důležitým předpokladem pro hospodárné využití mikrokogeneračních jednotek je co nejdelší doba provozu.  Mikrokogenerační jednotky WhispeGen umožňují efektivní využití moderní technologie u energeticky náročnějších rodinných a bytových domů s bazénem, saunou, zimní zahradou atd. Jednotky nejsou určeny pro malé nízkoenergetické rodinné domy, kde by nebyl využit jejich potenciál.

Vysoké celoroční vytížení jednotky je předpokladem správné aplikace s vysokým potenciálem úspor. Jednotka by měla pracovat minimálně 4 000 hodin s produkcí cca 24 000 kWh tepla a 4 000 kWh elektických. Tímto způsobem lze ušetřit až několik desítek tisíc korun ročně v závislosti na velikosti odběru elektřiny a distribuční sazbě.

Zařízení je vybaveno hořákem pro výrobu tepla a Stirlingovým motorem, který zužitkovává spaliny vzniklé při výrobě tepla na výrobu elektřiny. Celý systém je doplněn o akumulační zásobník tepla (200, 400, 800 l) a jako celek zajistí vytápění objektu i ohřev teplé užitkové vody. Během provozu vyrobí jednotka 1 kW elektrické energie, kterou je nejlepší využít pro vlastní spotřebu.

Mikrokogenerační jednotky Cleanergy rovněž uvedla na náš trh společnost STIRLING ENERGY s.r.o. Jedná se o ekonomicky vysoce atraktivní topný systém produkující až 9 kW elektrického výkonu. Vynikajících výsledků dosahují zejména objekty s celoročním provozem a vysokou spotřebou tepla pro vytápění, ohřev TUV nebo technologie ( např. hotely, nemocnice, polikliniky, rehabilitační centra, akvaparky, výrobny potravin, pekárny, prádelny atd.)   a celá řada dalších podniků, které mohou provozem mikrokogenerační jednotky ušetřit ročně statisíce korun na energiích.

Společnost STIRLING ENERGY s.r.o. nabízí zdarma zpracování detailní studie proveditelnosti pro konkrétní nasazení kogenerační technologie v konkrétních podmínkách.