Hledáte alternativu k současným topným systémům?  Jste fanda nových technologií či hledáte úsporu vašich nákladů? Mikrokogenerační jednotky na bázi Stirlingova motoru, které nově uvedla na trh  společnost  STIRLING ENERGY s.r.o.., v sobě skrývají nejen moderní, inovativní technologie a trendy budoucnosti, ale navíc nabízí úsporu nákladů, dokonaleší využití primarních zdrojů a šetrnost k životnímu prostředí.  Mikrokogenerační jednotky Cleanergy a WhisperGen již léta běžně využívají domácnosti či průmyslové objekty v SRN, Rakousku či severských zemí.

Termínem mikrokogenerace označujeme proces kombinované výroby elektřiny a tepla pomocí  – tzv. mikrokogeneračních jednotek. Hlavním produktem mikrokogenerace je teplo, vedlejším produktem neboli bonusem navíc je elektřina, která je vyráběna vždy, když je jednotka v provozu. Takto vyrobenou elektrickou energii využijete na běžný provoz v domě a tím snížíte množství nakupované energie od dodavatele.  V případě, že dům, bytovou jednotku, provozovnu či kanceláře pronajímáte, může se takto vámi vyrobená elektrická energie stát dalším zdrojem vašich příjmů.

WhisperGen 1 kWe

Mikrokogenerační jednotky WhisperGen jsou vhodné do rodinných domů či menších provozoven.

Důležitým předpokladem pro hospodárné využití mikrokogeneračních jednotek je co nejdelší doba provozu.  Mikrokogenerační jednotky WhispeGen umožňují efektivní využití moderní technologie u energeticky náročnějších rodinných a bytových domů s bazénem, saunou, zimní zahradou atd. Jednotky nejsou určeny pro malé nízkoenergetické rodinné domy, kde by nebyl využit jejich potenciál.

Vysoké celoroční vytížení jednotky je předpokladem správné aplikace s vysokým potenciálem úspor.  Ideální je využití instalovaného výkonu alespoň 4 000 hodin s produkcí cca 24 000 kWh tepla a 4 000 kWh elektických. Tímto způsobem lze ušetřit až několik desítek tisíc korun ročně v závislosti na velikosti odběru elektřiny a distribuční sazbě.

Jak  mikrokogenerační jednotky WhisperGen pracují

Zařízení je vybaveno hořákem pro výrobu tepla a Stirlingovým motorem, který zužitkovává spaliny vzniklé při výrobě tepla na výrobu elektřiny. Celý systém je doplněn o akumulační zásobník tepla (200, 400, 800 l) a jako celek zajistí vytápění objektu i ohřev teplé užitkové vody. Během provozu vyrobí jednotka 1 kW elektrické energie, kterou lze využít pro vlastní spotřebu a přebytky prodat do distribuční soustavy.

Cleanergy 9 kWe

Jedná se o ekonomicky vysoce atraktivní topný systém produkující až 9 kW elektrického výkonu. Vynikajících výsledků dosahují zejména objekty s celoročním provozem a vysokou spotřebou tepla pro vytápění, ohřev TUV nebo technologii. Do této skupiny patří hotely, nemocnice, polikliniky, rehabilitační centra, akvaparky, výrobny potravin, pekárny, prádelny a celá řada dalších podniků, které mohou provozem mikrokogenerační jednotky ušetřit ročně statisíce korun na energiích.

Přesné množství vyrobené elektřiny a výše ekonomických úspor závisí na mnoha faktorech.

Společnost STIRLING ENERGY s.r.o. proto nabízí zpracování detailní studie proveditelnosti pro konkrétní nasazení kogenerační technologie v konkrétních podmínkách.

Proč Stirlingův motor

„Srdcem“  mikrokogeneračních jednotek WhisperGen  a Cleanergy je Stirlingův motor

Princip Stirlingova motoru je založen na ohřevu a expanzi pracovního plynu a využití tlakové diference k dosažení rotačního pohybu. Narozdíl od konvenčních spalovacích motorů je pracovní cyklus Stirlingova motoru uzavřený a ke spalování dochází mimo válce. Takové řešení přináší řadu výhod, díky kterým Stirlingův motor v mnoha ohledech vyniká.

Stirlingův motor je vysoce odolný proti opotřebení, je téměř bezúdržbový, má velmi dlouhou životnost a několikanásobně delší servisní interval než konvenční typy motorů.

Je šetrný k životnímu prostředí – v porovnání s konvenčními plynovými motory jsou u Stirlingova motoru hodnoty emisí CO a NOx zcela minimální

Je nenáročný na kvalitu paliva, je tolerantní k nečistotám, vlhkosti i velmi nízkému obsahu metanu, což umožňuje spalování bioplynu nebo skládkového plynu přímo z fermentační nádrže bez nutnosti dodatečného čištění.

Je tichý a stabilní

Závěrem o mikrokogeneraci

Mikrokogenerace je moderní technologií budoucnosti s mimořádně velkým potenciálem, který spočívá v nezpochybnitelných úsporách primárních paliv oproti běžné oddělené výroby tepla (teplárna, kotelna) a elektrické energie (elektrárna).   Díky vysoké účinnosti využití primárních paliv je  produkováno mnohem méně emisí CO2 do ovzduší.  Přínos mikrokogeneračních  jednotek  je tedy nejen ekonomický  ale v neposlední řadě také ekologický.

Podrobné informace o mikrokogeneračních jednotkách WhisperGen 1 kWe a Cleanergy 9 kWe naleznete na stánkách společnosti STIRLING ENERGY s.r.o.