Mikrokogenerační jednotka Cleanergy V161 – Sofistikovaná švédská úsporná technologie generující zisk

stirling

Majitelé bytových domů, hotelů, penzionů, restaurací či jiných ubytovacích či restauračních zařízení, vlastníci a pronajimatelé kancelářských či jiných objektů s vyšší spotřebou energií mohou provozováním mikrokogenerační jednotky Cleanergy V161 ročně uspořit až statisíce za nákup elektrické energie. Jednoduše řečeno mikrokogenerační jednotky jsou vhodné všude tam, kde je vysoká potřeba tepla – výrobny, průmyslové objekty atd.

Mikrokogenerační jednotky Cleanergy V161

Hlavním produktem mikrokogenerace je teplo, vedlejším produktem je elektřina.

Cleanergy V 161 je plynová mikrokogenerační jednotka na bázi Stirlingova motoru spalující zemní plyn, bioplyn nebo LPG. Toto moderní zařízení určené pro společnou výrobu elektřiny a tepla výrazně snižuje náklady na nákup silové elektřiny z distribuční soustavy.

Při vhodném nasazení lze na jednotku pohlížet jako na velmi výhodnou investici s návratností několika málo let (cca 5 let), která bude následně generovat zisk. Příkladem může být nasazení mikrokogenerační technologie do bytového domu. Majitel a zároveň pronajímatel bytových jednotek tak může inkasovat najemníkům za vlastní vyrobenou elektrickou energii.

 

Výhody

Vysoký elektrický výkon 2-9 kWe

Vysoký tepelný výkon 8-26 kWt

Pokročilý systém regulace výkonu

Špičková celková účinnost 92-95%

Elektrická účinnost 25%

Ekonomická atraktivnost a rychlá návratnost

Velmi nízká produkce emisí NOx, CO2 a HC

Minimální vibrace a nízká hlučnost (<67 dB)

Extrémně dlouhá životnost (20 – 25 let)

Nízké nároky na údržbu a dlouhý servisní interval (4000-6000 hodin)

Decentralizovaná výroba elektřiny a tepla = maximální využití paliva

Nízké nároky na kvalitu paliva v porovnání s běžnými spalovacími motory

 

Příklady efektivního využití mikrokogenerační jednotky

Všude tam kde je vysoká potřeba tepla. Ideálně vyšší než je možnost produkce jednotky.

Bytové domy

Hotely a penziony

Administrativní budovy

Školy a nemocnice

Obchodní domy

Průmyslové objekty

Kryté bazény a akvaparky

Skleníky

Čističky odpadních vod

Zemědělské bioplynové stanice

Optimální velikost spotřeby plynu a elektřiny pro efektivní využití mikrokogenerační jednotky Cleanergy 9 kWe.

Spotřeba zemního plynu: 15 400 Nm3/162 000 kWh

Výroba elektřiny 36 000 kWh (ideálně spotřeba elektřiny zákazníka stejná nebo vyšší)

Tepelná ztráta objektu max 25 kW

Tento případ se vztahuje na vytápění domu se ztrátou 25 kW.

 

Dá se říci, že od spotřeby cca 10 000 Nm3 ZP se jednotky vyplácí.

 

Ideální varianta – jednotka jede naplno celý rok (8760 h)

Spotřeba zemního plynu:  32 100 Nm3 / 339 000 kWh

Výroba elektřiny cca 78 000 kWh

Výroba tepla cca 200.000 kWh

 

Stirlingův motor

Tento ekonomicky atraktivní a ekologicky šetrný způsob vytápění využívá unikátních vlastností Stirlingova motoru.

Stirlingův motor je motor s vnějším spalováním. V porovnání s konvenčními spalovacími motory zde dochází ke spalování mimo válce a součástí motoru jsou tak chráněny před spalinami. To významně prodlužuje životnost motoru a tím i celé jednotky (20 – 25 let), snižuje servisní intervaly (4000 – 6000 hodin) a minimalizuje náklady na údržbu. Má nízké nároky na kvalitu paliva v porovnání s běžnými spalovacími motory. Motor je velice tichý a produkuje velmi nízké vibrace.

 

Hlavní části jednotky

1. Spalovací jednotka

2. Generátor

3. Expanzní nádrž

4. Tepelný výměník spalin (je-li součástí)

5. Řídicí panel/ovládací skříň

6. Tlaková láhev s pracovním plynem

7. Ventily pracovního plynu

8. Olejový filtr

9. Olejová vana

10. Hlavní vypínač

11. Horní kryt

12. Startér (je-li součástí systému)

13. Rozvodná skříň, generátor

14. Ventilátor hořáku

15. Oběhové čerpadlo

16. Deskový výměník tepla

17. Ventily hnacího plynu

 

Spalovací komora

Výkonný hořák s pokročilou technologií bezplamenné oxidace FLOX® zajišťuje vysokou účinnost spalování a zároveň výrazně redukuje emise CO a NOx.

 

Ekologie

Kogenerační jednotky se Stirlingovým motorem dosahují ve srovnání s jednotkami využívajícími konvenční spalovací motory již dnes výrazně nižších emisních hodnot!

 

Závěr

Přínos mikrokogenerační jednotky Cleanergy V161 spočívá nejen v úsporách, ale neméně významný je taktéž její ekologický přínos. Snižuje množství vyprodukovaných emisí díky vyšší účinnosti využití primárních paliv.

Komentáře

  • Sdělte mi prosím cenu jednotky Cleanergy V161. Jednotka by využívala plyn z pyrolýzy plastů, která by jela v nepřetržitém provozu. Elektřina by byla využita pro vlastní spotřebu pyrolýzního zařízení a teplo by bylo využito externě.

    S pozdravem
    Ing. Jiří Pláteník

Zanechte komentář k Ing. Jiří Pláteník Zrušit komentář

Můžete využít tyto HTML značky: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Odkazy

Partneři

Uklidme Cesko
Viesmann
Výstava Bydlení