Vytápění a využití energií v soběstačném domě je velmi specifickou záležitostí. U soběstačných domů je nutné mít pečlivě navržený projekt, který bude zahrnovat i propočet energetické náročnosti soběstačného domu.

Soběstačný dům má jako ostatní domy nároky na vytápění, ohřev vody a jiné využití energií. Na rozdíl od běžných staveb do soběstačného domu nejsou zavedené sítě a nároky na spotřebu energií se řeší pouze z vlastních zdrojů.

Bydlení energeticky nezávislé

Při bydlení v soběstačném domě se oprostíte od závislosti na připojení k cizím energetickým zdrojům a vystačíte si pouze s vlastním získáváním energie. Díky této nezávislosti nebudete muset platit žádné složeny za dodávku plynu nebo elektřiny.

Způsoby vytápění v soběstačném domě

  • Fotovoltaické panely

V soběstačném domě si nezatopíte elektrickým ani plynovým radiátorem. K vytápění soběstačného domu slouží energie získaná ze slunečního záření. Slunce je tedy primárním zdrojem tepla, který získává soběstačný dům z prosklených částí, solárních kolektorů nebo fotovoltaických panelů.

Fotovoltaické panely vyrábí energii, která se využívá k vytápění domu nebo k vytvoření elektřiny. Způsob využití solární energie je u každého domu individuální.

Za sluneční energii samotnou se neplatí nic, ale při jejím efektivním využívání v domě je nutné počítat s pořizovacími náklady za solární a fotovoltaické systémy.

  • Tepelné čerpadlo, rekuperační jednotka

Do soběstačných domů se navrhuje tepelné čerpadlo a rekuperační jednotka. Tyto systémy dokážou sloužit jako zdroj tepla, který se využívá k vytápění i k ohřevu vody.

K efektivnímu využití tepelného čerpadla a rekuperační jednotky je zapotřebí dobrá tepelná izolace soběstačného domu. Tepelná izolace se postará o vytvoření neprůvzdušné obálky a minimální tepelné ztráty.

Vzduchotechnika v soběstačném domě se postará také o filtraci vzduchu. V domě budete mít stále čerstvý vzduch i bez větrání a otevírání oken.

Doplňkový zdroj vytápění

Do soběstačných domů se navrhuje i další zdroj vytápění, který slouží jako doplňkový zdroj tepla v případech, kdy by si dům nevystačil s jinými prostředky. Pro takové případy se do soběstačných domů pořizují kotle. Často se využívají kotle na dřevo nebo černé uhlí, které plní úlohu sekundárního zdroje tepla v soběstačném domě.

Pokud máte kotel na tuhá paliva a rádi byste zkusili topivo ekologické, s velkou výhřevností, můžete sáhnout po ekohrášku. Ekohrášek je poměrně nově používané přírodní topivo, které se získává z černého uhlí a má velmi vysokou výhřevnost.

Vytápění ekohráškem

Ekohrášek je palivem, které se získává drcením toho nejkvalitnějšího černého uhlí. Fragmenty jsou očištěny od kamene a odpadu, obsahují proto minimum popela a síry. Částice ekohrášku jsou veliké 5-25 mm. Před prodejem se ekohrášek ještě suší, aby měl minimum vlhkosti.

Ekohrášek je výjimečný vysokou hodnotou spalného tepla. Výhřevnost ekohrášku se pohybuje mezi 24-25MJ/kg. K dostání je v pytlích po pětadvaceti kilech nebo volně na váhu.

Ekohráškem můžete topit v nízkoemisních automatických kotlích s retortovým hořákem, v nízkoemisních kotlích na biomasu i v klasických kotlích, které jsou přizpůsobeny pro topení takovou frakcí.

Ekohrášek versus černé uhlí

Původ černého uhlí a ekohrášku je totožný. Ekohrášek svojí kvalitou a výhřevností převyšuje černé uhlí. Na rozdíl od černého uhlí neobsahuje žádné příměsi kamene a nečistot, ale jen organický materiál, který je u uhlí tím nejcennějším. Ekohrášek je tak kvalitnějším produktem, který se vyrábí z černého uhlí.