Blíží se zima s ní topná sezóna. Nastanou tedy žně kominíkům. Nechat si totiž zkontrolovat před topnou sezonou komín není jen dobrý nápad, ale i zákonná povinnost. Ovšem pozor na podvodníky.

Bohužel je to tak, s uzákoněním povinnosti o prohlídkách komínu se na trhu objevila řada podvodníků, kteří kominické řemeslo nejen že nedělali, ale ani se jim nevyučili. Na ty pozor.

Pokud vám totiž takový podvodník přijde zkontrolovat komín, nejen, že potvrzení o revizi není platné, ale navíc nepozná závadu a to může mít velmi vážné důsledky pro vás, vaši rodinu a váš majetek.

Určitě se shodneme na tom, že komín je asi nejdůležitější součástí domu a musí být v naprostém pořádku. Hrozí především nebezpečí otravy a požáru. Je tedy nutné provést každý rok odbornou revizi. Jenže jak nenaletět?

Pokud svého kominíka ještě nemáte, obraťte se na Cech kominíků a kamnářů, kteří vám dají k dispozici seznam všech členů a ze kterého si určitě vyberete. Budete mít zároveň jistotu, že člověk, na kterého se obrátíte není žádný podvodník, ale skutečný odborník, který svému řemeslu rozumí a dobře jej ovládá. Každý, kdo chce být zapsán na seznam Cechu kominíků a kamnářů musí totiž splnit několik přísných podmínek, které ověřují jeho odbornost a kvalifikaci.

Pokud k vám domů tedy přijde vámi pozvaný kominík, nebo pokud u vás doma zazvoní s nabídkou, že vám prohlídne a vyčistí komín, vždy vyžadujte potvrzení o členství v Cechu kominickém a kamnářském. Případné spory o kvalitu provedené práce pak také řešte přes tento Cech.

Ať tedy nenaletíte podvodníkům a komín vám dobře slouží.

J. H.