Projekt Přírodní zahrady bez hranic vznikl poměrně nedávno. Zatím se rozvíjí ve třech regionech – v Jižních Čechách, Jižní Moravě a na Vysočině. Hlavní filozofií projektu je myšlenka poklidné symbiózy rostlinné a živočišné říše, pod heslem – „Přírodní zahrada – spolupracujme s přírodou, ona bude spolupracovat s námi.“

Inspirace přišla z Rakouska, kde se jedná o velmi populární projekt. Dáno je několik základních kritérií, a zahrady, kterým se podaří dané body splnit, získají ocenění v podobě smaltové plakety – ,,Přírodní zahrada“, plus certifikát s oceněním. Mohou se ucházet také o zařazení k Ukázkovým přírodním zahradám a patřit k turistickým cílům v regionu.

Hlavní zásady jsou tři – na zahradě se nesmí používat rašelina, lehce rozpustná minerální hnojiva a pesticidy. Z dalších kritérií je nutné splnit alespoň pět prvků přírodní zahrady (živý plot z planých keřů, přirozená louka, prvky louky, ponechání divokých porostů, divoký koutek, mimořádná stanoviště (vlhká či suchá), listnaté stromy, květiny a kvetoucí trvalky).

Pět bodů je třeba pokrýt i v souvislosti s obhospodařováním a užitkovou zahradou (kompost, “domečky“ pro zvířecí pomocníky, využití dešťové vody, užívání k přírodě šetrných materiálů a postupů, mulčování, zeleninové záhony a bylinky, ovocná zahrada a bobulové keře, smíšená kultura/střídání plodin/zelené hnojení).

Tato pravidla platí i pro zařazení do programu ukázkových zahrad, kde se navíc posuzuje celkové řešení zahrady, stejně jako osobnost zahrádkáře, respektive jeho schopnost představit svou zahradu případným návštěvníkům.

Spadá sem například tematické zaměření zahrady, může být zajímavá architektonicky, pestrou vegetací, může jít o anglickou, růžovou či selskou zahradu, ale třeba jen o klasickou. Zaujme také speciální využití a zpracováním zahradních produktů, turistická atraktivita a jiné.

Při zařazení zahrady do projektu pro ni bude vytvořena samostatná „značka“, pod níž bude prezentována v průvodci ukázkových zahrad. Dalším úkolem bude taktéž průvodcovský výklad, volba otvírací doby či promyšlení doprovodných akcí.

V minulém roce bylo poskytnuto přes 80 plaket, z toho 20 zahrad patří mezi ukázkové, na ty se můžeme podívat na webu http://www.naturimgarten.at/cz , více informací o celém projektu je zde- http://cz.natur-im-garten.at/.

Autor: Žaneta Pixová