Rok 2016 s sebou přinese i „zelené“ novinky v oblasti autodopravy. Jednou z nich je zavedení dotací na nákup elektromobilů a aut jezdících na CNG (stlačený zemní plyn). Vláda totiž schválila Národní akční plán čisté mobility a dotace by tak mohly být zavedeny již v polovině letošního roku.

Koupit si dnes auto na plyn se dnes již vyplatí prakticky komukoliv, kdo má zájem o nové auto. Provozní náklady se totiž pohybují kolem 1 Kč/km. Elektromobily dosahují ještě výrazně nižších provozních nákladů, ale pořizovací cena je oproti autům na plyn mnohonásobně vyšší. Jsou to právě dotace, které by tento rozdíl měly pomoci snížit.

Proč dotace na nízkoemisní dopravu?

Na klimatické konferenci COP 21 v Paříži se většina států shodla na tom, že je potřeba do roku 2050 opustit fosilní paliva. Řada nejvyspělejších západních zemí se tak zavázala, že do roku 2050 prosadí elektromobilitu namísto současných aut spalujících fosilní paliva. Cílem tohoto kroku je udržení emisí na takové úrovni, aby teplota do roku 2050 nestoupla o více než 2 °C. A k cíli může dopomoct právě podpora nízkoemisní dopravy.

Očekává se, že podpora nízkoemisních vozidel přispěje ke snížení produkce emisí ze sektoru silniční dopravy, a to především ve městech a aglomeracích, kde je doprava hlavním faktorem ovlivňujícím kvalitu ovzduší. Kromě pozitivních dopadů na životní prostředí a zdraví obyvatel přinese rozvoj čisté mobility též menší závislost na ropě a představuje potenciál pro český automobilových průmysl.

Jak vysoké budou dotace?

Původně se hovořilo o dotaci na nákup elektromobilů a aut na CNG ve výši 40 tisíc, od čehož bylo naštěstí z logiky věci upuštěno. U aut na CNG se příplatek proti běžné verzi auta pohybuje právě kolem 40 tisíc korun, u elektromobilů se jedná až o stovky tisíc korun. A dotace ve výši několika desítek tisíc tak nedává příliš smysl. Ideální by bylo, aby dotace činily i 200 tisíc korun.

Jaké jsou další plány?

Mimo dotací na nákup elektromobilů a vozidel na CNG se plánuje i podpora pro nákup nabíjecích stanic. Podpora ze strany vlády by měla toto číslo pomoct výrazně navýšit (současně jich je v ČR 80).

Právě funkční infrastruktura nabíjecích stanic pro elektromobily je jedním z klíčů k rozšíření elektrických aut.

Mimo jiné se počítá i se zavedením vyšších poplatků při registraci aut s vysokými emisemi, podpora nákupu elektromobilů či aut na plny v komunální sféře, či zvýhodnění nákupu dálničních známek.

Sandra Š.
zdroj: mpo.cz