Letadla, která rozprašovala ze vzduchu prostředky na ochranu plodin před škůdci a byla oblíbeným tématem konspiračních teorií, budou patřit podle novely zákona minulosti. Prezident totiž nedávno podepsal novelu rostlinolékařského zákona, která si klade za cíl zodpovědnější užívání pesticidů.

Pesticidy jsou chemické, případně biologické, jedovaté látky, používané v zemědělství jako ochrana proti škůdcům, jež napadají výpěstky. Dopad těchto látek na životní prostředí je ovšem značný, zbytky chemikálií se navíc mohou dostat do potravního řetězce, kde představují riziko pro zdraví lidí či zvířat.

Hlavním přínosem směrnice jsou ustanovení pro bezpečnější používání pesticidů, s cílem snížit co nejvíce zátěž životního prostředí i jejich vliv na lidské zdraví. Speciální opatření jsou zavedena pro ochranu vodního prostředí a pitné vody.

Nejen ochranáře životního prostředí potěší omezení pesticidů v rámci chráněných území a již zmíněný celoplošný zákaz letecké aplikace prostředků. Ta může být povolena jen na základě schváleného letové plánu nebo v případě ohrožení lidí, zvířat či životního prostředí.

Důraz je kladen na kvalifikované používání prostředků na ochranu rostlin. V novele nalezneme definované odborné požadavky na osoby prodávající tyto přípravky a jejich informační povinnost, týkající se použití pesticidů, hrozeb pro životní prostředí a zdravotních rizik.

Cílem novely je také přinést lepší informovanost veřejnosti v souvislosti s dopady plynoucími z používání pesticidů. Ve směrnici, kterou Evropská unie přijala v roce 2009, bylo stanoveno 8 obecných zásad integrované ochrany rostlin, jež bude nutné respektovat od 1. ledna 2014.

Zásady jsou umístěny k nahlédnutí na portálu Státní rostlinolékařské správy. Nalezneme je pod tímto odkazem – http://eagri.cz/public/web/srs/portal/integrovana-ochrana-rostlin/obecne-zasady-ior-priloha-c-iii-smernice/

Autor: Žaneta Pixová