Odlesňování je vážným problémem, který způsobuje řadu problémů. Existuje několik způsobů jak proti němu bojovat. Od radikálních, často násilných akcí, po psaní dopisů. Chcete-li se do boje proti odlesňování také zapojit, potřebujete aktuální informace. Ty vám může poskytnou nový monitorovací systém.

Tým výzkumníků vyvinul první monitorovací systém pro sledování odlesňování v reálném čase. Tento systém umožňuje sledovat kácení lesů v Jižní Americe. Systém se jmenuje Terra-i a jeho provoz byl zahájen současně s konferencí Rio +20.

Terra-i byla vyvinuta ke sledování změn na území Jižní Ameriky. Speciální družice sbírají data z kvadrantů o velikosti 250 m2 a každých čtrnáct dnů vytvoří aktualizovanou mapu. Cílem systému je přispět k zachování lesů a pomoct vládám a organizacím sledovat trendy v oblasti odlesňování a kácení stromů a jiných lidských činností.

Systém je založen na předpokladu, že přirozená vegetace následuje předvídatelný vzor změn zeleně z jednoho dne na další. Tím dojde ke změně půdních vlastností a mikroklimatických podmínek. Tzv. neuronová výpočetní síť dokáže rozpoznat vzor změn vegetace ve vztahu k terénu a srážkám a označí oblasti, kde došlo k náhlým změnám.

Terra-i systém využívá data ze senzorů NASA MODIS, které nesou satelity Terra (EOS AM) a Aqua (EOS PM). Brazílie obdobný systém pro sledování odlesnění v reálném čase používá již od roku 2008, ale Terra-i je první, který pokrývá území celého kontinentu a může být bez větších obtíží rozšířen na celou planetu.

Předběžné údaje z Terra-i ukazují, že v některých oblastech došlo od roku 2004 do roku 2011 ke snížení výměry lesního porostu až o neuvěřitelných 340 %. Pomocí takových nástrojů jako je například Terra-i, mohou vlády a organizace dělat lepší rozhodnutí pro udržitelnější svět.

Svět potřebuje definovat cíle, které nás povedou na cestě k udržitelnému rozvoji. Je důležité používat odpovídající nástroje, pečlivě sledovat a spravovat naši krajinu. Musíme zajistit, abychom pečlivě střežili naši zemědělskou půdu a mohli jsme uživit devět miliard lidí, které budou v budoucnu obývat náš svět. Musíme také chránit přírodu, která poskytuje čistou vodu, stabilní klima, útočiště pro biologickou rozmanitost. Říká jeden z autorů systému Terra-i Dr. Mark Mulligan, Geografický ústav, Kingova univerzita, Londýn.

Monitorovací systém Terra-i byl vyvinut týmem vedeným Dr. Mulliganem ve spolupráci s vědeckými pracovníky Mezinárodního centra pro tropické zemědělství v Kolumbii.

Zdroj: http://www.treehugger.com/gadgets/new-deforestation-and-loging-tracker-reveals-tree-loss-south-america-almost-real-time.html

Přeložil: J. H.