Cena energií rok od roku stoupá. Pojďme se tedy podívat, jaké řešení pro snížení energetické náročnosti budov připravili odborníci z Evropské unie.

Systém managementu hospodaření s energiemi

Novinkou z dílny Evropského výboru pro normalizaci je standard pod názvem Systém managementu hospodaření s energiemi (EN 16001:2009). Tato evropská norma si klade za cíl pomoci organizacím při vytváření systému managementu a procesů nezbytných pro zvyšování energetické účinnosti.

Nová norma vychází z některých stávajících postupů a nástrojů na hodnocení energetické náročnosti budov, mezi které patří hodnocení energetické náročnosti budov, energetický audit nebo zatřídění nízkoenergetických a pasivních staveb. Výsledkem těchto metod je identifikace současné úrovně posuzovaného energetického hospodářství budov. Nová norma využívá všechny tyto v současnosti dostupné metody.

Obsah normy

Norma je určena pro všechny typy organizací všech velikostí (od restaurací přes úřady po těžký průmysl). A jaké jsou tedy konkrétní požadavky této normy? Organizace musí vytvořit, dokumentovat, implementovat (uvést v život) a především udržovat systém energetického managementu, tak aby bylo zajištěno neustále zvyšování energetické účinnosti.

Norma stanovuje také požadavky na plánování, kterým musí předcházet analýza energetických aspektů. Aspekty jsou pak pravidelně přezkoumávány.

Mezi tyto aspekty patří:

  • Minulá a současná spotřeba energie
  • Identifikace oblastí s významným odběrem energie
  • Odhad spotřeby energie pro následující období
  • Identifikace příležitostí pro zvyšování energetické účinnosti

Organizace by také měla vědět, jakých cílů chce v souvislosti se snižováním energetické náročnosti dosáhnout. Musí si tedy stanovit konkrétní měřitelné cílové hodnoty a časový horizont k jejich dosažení. Úkolem vrcholového managementu organizace bude zajištění zdrojů a rozdělení odpovědností a pravomocí.

R. K.