Kdo nemá  větrací zařízení, musí sám vytvářet rovnováhu mezi teplem a čerstvým vzduchem. Většinou větráme, když je nám příliš teplo nebo máme pocit vydýchaného vzduchu. Tento názor přetrvává z dob, kdy netěsnosti v oknech dřívějších generací umožňovaly neustálou výměnu vzduchu mezi vnějším a vnitřním prostředím. Nevýhodou byl průvan a únik tepla, který představoval nezanedbatelné finanční ztráty.  Přinášíme vám několik rad, jak můžete větráním zpříjemnit vzduch v místnosti a zároveň ušetřit energii.

Nadměrná vlhkost vzduchu musí být z místnosti odváděna pravidelným, správným a účinným větráním. Nejvíce je vlhkostí zatížena kuchyň při vaření, koupelna a ložnice při spaní, v těchto případech je nutné větrat častěji. Orosené okno signalizuje, že je nutné vyvětrat. Ráno vyvětrejte všechny místnosti po dobu cca 5 minut, především pak ložnici. V průběhu dne větrejte třikrát až čtyřikrát v závislosti na množství vlhkosti ve vzduchu.

Větrejte jen pokud  místnost momentálně užíváte. U neobývaných místností stačí využít  mikroventilace, to vzduch v místnosti dostatečně obmění.

Okna na ventilaci mějte otevřená jen mezi květnem a září. V zimě větrejte s okny dokořán. Mějte však na paměti, že větrání s okny dokořán šetří energii jen pokud trvá maximálně 3-7 minut.

Odstraňte překážky volného proudění vzduchu: nábytek by měl stát několik centimetrů od stěny, záclony by neměly viset před topením, ale dosahovat pouze k okennímu parapetu.

Při dodržení správných zásad větrání výrazně zlepšíte i tepelný komfort svého bydlení. Okysličený vzduch se zahřívá mnohem rychleji než vydýchaný vlhký vzduch, vytápění má větší účinnost a ve vyvětrané místnosti získáte příjemné teplo a svěží atmosféru.