Řada větších i menších podniků se pyšní označením společensky zodpovědná firma. To označení deklaruje, že daná společnost se chová odpovědně vůči svým zaměstnancům, životnímu prostředí, ale i vůči svým obchodním partnerům.

Některé společnosti toto označení berou pouze jako reklamní tah, jiné ho berou velmi vážně. Může však firmě tato obchodní politika pomoci? Jaké je jejich postavení na trhu.

Možná vás to překvapí, ale společnosti s označením společensky zodpovědná firma na tom nejsou nijak lépe. Právě naopak. Mezinárodní časopis Ethical Corporation Magazine se touto otázkou dlouhodobě zabýval a zjistil překvapivá fakta. Podle jeho výzkumu označení společensky zodpovědná firma daným společnostem nijak nepomáhá. Právě naopak. Řada společností s tímto označením se totiž pohybuje na hranici bankrotu.

Časopis považuje za hlavní problém zejména cenu výrobků. Většina společensky zodpovědných společností totiž vyrábí zboží s dlouhou životností. Snaží se tak zaujmout své zákazníky tím, že jim zboží dlouho vydrží a oni ve výsledku ušetří. Ovšem většina spotřebitelů v západním světě je orientovaná na cenu a už nepočítá, že u levného výrobku, pokud si ho musí kupovat opakovaně, přeplatí výrobek společensky zodpovědné společnosti i několikrát. Stále totiž platí Báťovo: ¨Nejsem tak bohatý, abych kupoval levné věci¨. Druhý problém spatřují autoři článku ve špatné komunikaci společností. Zkrátka nedokáží svým potenciálním zákazníkům jasně vysvětlit výhody jejich výrobků.

Časopis však dodává, že již je patrná změna k lepšímu. Objevují se společnosti, které se chovají společensky zodpovědně, ale přesto se jim obchodně daří. Do budoucna však už velké zlepšení očekávat nemůžeme.

J. H.