Název dnešního článku opravdu není vtip.

Balíky slámy se využívají k izolaci fasád domů, ale i jako nosné konstrukce při stavbách nových příbytků.

Někomu by se mohlo zdát, že je to krok zpět.

Pravda stavební využití slámy má dlouhé tradice a pravděpodobně budou pokračovat i dále.

Není to přitom záležitost pouze pár ekonadšenců.

Kvalita slámy co by stavebního materiálu byla prověřena lety a v posledních letech i řadou odborných studií.

Ekologický pohled

Velkým pozitivem užívání slámy jako stavebního materiálu je, že nepřispívá ke zvyšování CO2 v atmosféře. Až 50 procent současné produkce oxidu uhličitého je totiž produkováno při výrobě stavebních hmot. Sláma oproti tomu množství tohoto plynu v atmosféře snižuje. Během svého vývoje a růstu obilniny odeberou oxid uhličitý z atmosféry. Po sklizni tento plyn zůstane v plodinách a použije-li se následně sláma ke stavbě domu, zůstane zde zakonzervován. Tento stavební materiál lze navíc velmi snadno získat v blízkosti stavby.  Nákupem slámy od místního zemědělce podpořím regionální ekonomiku a omezím environmentální dopady spojené s dopravou stavebního materiálu ze vzdálených míst.

Většinu potenciálních zájemců o tento stavební materiál asi bude zajímat: hořlavost, odolnost proti vodě, výskyt hlodavců, zvuková izolace.

Hořlavost

Zkoušky potvrdily, že hořlavosti slámy se bát nemusíme.  Pokud se jedná o slámu stlačenou do balíku, tak zde není dostatek kyslíku k podpoře hoření. Hořlavost těchto balíku je pak podle normy ÖNORM B 3800 označována jako normální hořlavost.

Hlodavci

Ani hlodavci nepředstavují problém. Nejsou totiž schopni zpracovat celulózu, a proto slámu nežerou. Jako zdroj potravy je tedy naše zdivo lákat nebude. Neuspějí ani při budování svých nor. Sláma v balíku je velmi stlačena a neumožňuje hlodavcům žádný pohyb.

Zvuková izolace

Sláma se používá i jako protihluková zábrana u silnic, dálnic a v blízkosti letiště. Není třeba se bát, že nebudete mít doma dostatečné zvukové pohodlí.

Odolnost proti vodě

Součásti stavby ze slámy jsou samozřejmě omítky, které chrání slámu před vnějšími vlivy. Tedy i před deštěm. Problém by nastal pouze, kdybychom na stavbu použili balíky, které navlhly během skladování. Z tohoto důvodu se skladování balíků slámy musí věnovat zvýšená pozornost.

Závěr

Sláma je vynikající stavební materiál, který snižuje nepříznivý environmentální dopad stavební činnost. Je nehořlavý, zvukově a tepelně izoluje a je zdravotně nezávadný. Nemusíme mít obavy ani z alergií. Ve slámě nejsou pylová zrna.

J. H.