Soutěž pořádaná nadací Partnerství se konala již po jedenácté, a jak jste se mohli dočíst v článku před nedávnem, o pomyslnou korunu soutěžilo dvanáct finalistů z celé České republiky. Klání probíhalo v duchu motta – ,,Nehledáme ten nejstarší, nejvyšší, nejmohutnější…  Hledáme „nejsympatičtější“ strom s příběhem, který dokáže spojovat lidi, kteří v jeho blízkosti bydlí nebo k němu mají vztah.“

Neudiví tedy, že na prvních dvou místech jsou stromy, které nominovaly školy a jejich žáci. Vítězem se stala Lípa z Novodvorské aleje, která se nachází na území obce Vavřinec v Jihomoravském kraji. Její stáří je asi 200 let a v soutěži reprezentovala alej vysázenou v 19. století, o jejíž obnovu v současné době usilují nejen místní. Zvlášť když má odsud být nejlepší výhled na krajinu Moravského krasu.

Na druhém místě nalezneme strom s poetickým názvem – Buk příběhů, spadající podle přihlašovatelů pod obec Šumperk v Olomouckém kraji. Stáří mohutného buku je odhadováno na 110 let a na jeho nominaci se podíleli žáci z MŠ, ZŠ i SŠ. Dříve buk tvořil dominantu zahrady náležející k paláci, nyní do paláce přesídlila základní škola a kolem stromu vytvořila naučnou stezku.

Třetí místo patří Jiřické lípě z obce Jiřice z kraje Vysočina, jejíž stáří je odhadováno až na 600 či dokonce 700 let, jejím garantem je o.s. Zelené srdce. Lípa vévodí mezi finalisty i co do šířky, měří 800 cm. Do jejího kmene se měl schovávat ponocný, který ze svého úkrytu pak mohl nerušeně sledovat okolí. K lípě se ale váže i mnoho dalších pověstí.

Výtěžek ze soutěže ve výši 102 tisíc korun bude věnován na výsadbu a ochranu stromů, vítězný strom navíc získá odborné ošetření.

Žaneta Pixová