Světelné znečištění je jeden ze současných environmentálních problémů ovlivňujících především životní prostředí ve městech. Většina lidí světelné znečištění vědomě nevnímá, přitom míra tohoto znečištění je nejvyšší v historii a je velmi nebezpečná pro řadu druhů živočichů, rostlin a potencionálně i pro člověka.

Co je světelné znečištění

O problému zvaný světelné znečištění vědí své především milovníci noční oblohy z velkých měst, kteří se musí k pozorování hvězd uchylovat do hvězdáren a planetárií nebo daleko za město. Vinou světelného znečištění se totiž na mnoha místech noc svojí světelnou intenzitou téměř vyrovná podmračenému dni. Světelné znečištění je jev způsobený veřejným osvětlením, osvětlením budov, reklam, výškovými budovami, ve kterých se svítí dlouho do noci apod. Nejznámější mezinárodní organizací, zabývající se světelným znečištěním, je International Dark-Sky Association.

České právo má definici světelného znečištění zakotvenou v zákoně o ovzduší, neexistuje ovšem žádná prováděcí vyhláška, která by stanovovala limity osvětlení.  Obtěžuje-li vás někdo přílišným osvětlením, můžete se odvolat alespoň na občanský zákoník, který stanovuje, že se vlastník věci musí zdržet všeho, čím by nadmíru přiměřenou obtěžoval okolí – tedy i světlem.

Vliv na člověka

Vlivem světelného znečištění dochází například k nepříjemnému vnikání rušivého světla do bytů – zejména nižších podlaží nájemních i rodinných domů. Velké množství světla u člověka ovlivňuje tvorbu melatoninu, což je hormon, který synchronizuje biologické hodiny. Biologické hodiny řídí řadu funkcí lidského organismu a jejich rozhození může vést až k vážným poruchám spánku, obezitě, depresím apod. Existují také studie, které dávají do souvislosti nadměrné osvětlení (a tím tvorbu melatoninu) v nočních hodinách se vznikem rakoviny prsu.

Vliv na hmyz a ptáky

Fatální důsledek může mít noční osvětlení také pro vzácné druhy hmyzu. Asi každý zažil situaci, kdy mu do pokojové lampy vletěl nějaký hmyz. Některé druhy hmyzu jsou totiž umělým osvětlením natolik dezorientovány, že si to namíří přímo ke zdroji světla, kde po delším boji zemřou na vyčerpání. Dezorientovaný hmyz je také snadnou kořistí pro netopýry nebo ptáky. Nadměrné osvětlení má mimoto velký vliv na hmyzí populace narušením reprodukčního chování.

Nadměrným světlem mohou být ohroženi také tažní ptáci, kteří jsou průletem nad osvětleným městem někdy natolik zmateni, že narazí do některé výškové budovy.

R. K.