Dopravní sektor se mění. Zatím se opírá hlavně o fosilní paliva, což znamená, že přispívá ke znečištění ovzduší a emisí skleníkových plynů. Je smutné, že politici stále odmítají upřednostňovat ekologické formy dopravy. Automobily a kamiony jsou dle jejich mínění nadevše. To se musí změnit.

Nebude to jednoduché, ale naštěstí už máme většinu kousků skládačky. Tato série článků se zaměří na to, co můžeme dělat, abychom byli méně závislí na autech. Existuje mnoho způsobů, kterými můžeme naše vozidla vylepšit tak, že budou mít mnohem menší vliv na přírodu.

Alternativy k autu

Naše společnost je příliš auto-centrická. Automobily jsou skvělé pro určité věci, ale způsobují nám řadu potíží a v budoucnu to bude horší. Pro jejich neblahý vliv na životní prostředí je nutné nalézt jiné způsoby, jak přepravovat lidi a věci kolem nás.

Již víme, že potřebujeme města, která jsou mnohem vlídnější k chodcům a cyklistům. Je potřeba brát ohled na všechny druhy dopravy už během územního plánování. Povzbudivé je, že někteří politici to již chápou.

Potřebujeme také lepší a rychlejší tranzit, jako jsou vysokorychlostní železnice mezi městy a rychlo kolejovou a autobusovou dopravu po městech, podzemní dráhy, atd. Také se k tomu přidá více kol a více sdílených automobilů. To jsou efektivní způsoby jak snížit počet automobilů na silnicích a vést ke snížení znečištění.

Co je třeba inovovat: auta a náklaďáky

Co bude s auty. Za nejvíce realistický scénář je považován ten, který počítá s udržením počtu automobilů na zhruba dnešní úrovni ve vyspělém světě. Některé scénáře počítají i s poklesem automobilů. Bohužel rozvoj automobilové dopravy v rozvojovém světě, vynahradí pokles v bohatých státech. Tak jediným způsobem zůstává inovovat dopravní prostředky a obrátit směr k alternativním pohonům.

Zdroj: http://tlc.howstuffworks.com/family/future-sustainable-transportation.htm

Překlad: J. H.