Již téměř rok uplynulo od chvíle, kdy Evropská komise představila nový Evropský dopravní plán.

V České republice prošla tato koncepce téměř bez povšimnutí a to i přesto, že může mít dalekosáhlé dopady na život každého z nás.

Jádrem Evropského dopravního plánu je prohlášení Evropské komise, že by do roku 2050 mělo být zakázáno používání benzinu a motorové nafty v automobilech ve všech Evropských městech.

Od toho si komise slibuje snížení závislosti na ropě a zmírnění klimatických změn.

Komise vypracovala návrhy, které se zaměřují na silniční, železniční a leteckou dopravu. Cílem jednotlivých návrhů je zvýšení mobility, odstranění dopravních zácep a především snížení emisí oxidu uhličitého z dopravy o 60%. Komise doposud přijala plány na vytvoření jednotného evropského dopravního prostoru, který umožní vytvořit plně integrovanou evropskou dopravní síť.

Mezi hlavní cíle do roku 2050 patří:

  • do roku 2030 se o 50% sníží počet konvenčně poháněných automobilů, přičemž zbývající konvenčně poháněné automobily budou odstaveny do roku 2050
  • 40% využívání udržitelných nízkouhlíkových paliv v letecké dopravě
  • 40% snížení emisí v lodní dopravě
  • většina středně dlouhých cest v osobní dopravě by měla být realizována po železnici
  • více než polovina nákladní dopravy se přesune ze silnic na železnici a vodní dopravní cesty
  • hlavní letištní síť bude napojena na železniční síť
  • hlavní evropské přístavy budou napojeny na nákladní železniční dopravu a vnitrozemskou vodní dopravu
  • mezikontinentální nákladní, letecká a námořní doprava bude vybavena novými motory a šetrnými palivy za účelem zvýšení účinnosti a snížení emisí
  • v Evropě bude modernizován systém řízení leteckého provozu
  • zastavení úmrtí v silniční dopravě, s postupným cílem snížení dopravních nehod na polovinu do roku 2020

Podle komise je nutným předpokladem pro postupné vyřazení konvenčně poháněných automobilů zvýšená podpora výzkumu a vývoje v oblasti alternativních paliv.

A jaké jsou negativní ohlasy na tento bezesporu ambiciózní evropský plán? Někteří lidé mají pocit, že snaha o naplnění plánu povede ke snížení svobody občanů. Někomu zase vadí, že do plánu nebyla dostatečně zakomponována stávající nízkouhlíková doprava, jako jsou jízdní kola, skútry, mopedy a motocykly.

R. K.