Pokud jde o globální oteplování, oxid uhličitý je považován za pachatele číslo jedna. Proč? Protože je to nejhojnější plyn, který vyvolává skleníkový efekt – proces, při kterém atmosféra zachytává teplo a ohřívá planetu.

Ale věděli jste, že existují i silnější skleníkové plyny?

Jedním z nich je oxid dusný, kterému se taká říká rajský plyn a je třistakrát účinnější než oxid uhličitý při způsobování skleníkového efektu. V roce 1970 byla většina aut vybavena katalyzátorem a oxid dusný se tak stává stále významnějším činitelem při zvyšování teploty.

Elektrická vozidla se zdají jako ideální řešení problému s oxidem dusným. Nespalují benzín a neprodukují žádné emise výfukových plynů. Takové auta nepotřebují katalyzátor. Neprodukují oxid dusný a nepřispívají tak ke skleníkovému efektu. Není to však tak jednoduché. Tato auta jezdí na elektřinu a síť uhelných elektráren pro výrobu elektrické energie je dalším výrazným zdrojem emisí skleníkových plynů. V roce 2008 uhelné elektrárny vyrobily množství oxidu dusného, které odpovídá milionu tun ekvivalentu oxidu uhličitého.

Protože automobily na elektrický pohon potřebují pro dopravu z bodu A do bodu B elektřinu a tato elektřina z velké části pochází z uhelných elektráren, je správné vznést otázku, zdali jsou elektrické automobily schopné problém s oxidem dusným vyřešit. Na tuto otázku se pokusilo odpovědět několik vědeckých studií. Většina z nich předpovídá, že elektrické automobily sníží produkci znečišťujících látek. Studie z roku 1990 otištěná v časopise Scientific American odhaduje, že v USA dojde v důsledku používání elektrických automobilů ke snížení oxidu dusného o 67 %. Zároveň dojde k poklesu znečišťujících látek, jako uhlovodíky a oxid uhelnatý.

Aktuální údaje tyto závěry podporují. Od roku 2003 dochází k poklesu oxidu dusného. V letech 2007-2008 došlo ke snížení tohoto plynu dokonce o 5 %. Svou roly v tomto trendu jistě hraje i vyšší cena pohonných hmot a nižší spotřeba vozidel. Podle Electric Drive Transportation Association. Bylo v USA od roku 1999 prodáno 1,5 milionu vozidel na elektrický pohon. Chrysler prodal více než 40000 vozidel na baterie. Kupci byly zejména univerzity, města, vojenské úřady a další instituce, kde se tyto vozy používají pouze na krátkou vzdálenost.

Zdroj: http://tlc.howstuffworks.com/family/will-electric-cars-lower-nitrous-oxide-emissions.htm

Přeložil: J. H.