Možná řada z vás vzpomíná na návštěvu některého z evropských měst a doteď obdivuje, kolik lidí vyráží na cesty po městě na kole a říkáte si, proč to není možné i v České republice. Důvodů je několik. Jedním z nich jsou určitě návyky. Lidé nejsou zvyklí tento dopravní prostředek využívat. I když toto se velmi rychle mění a zejména mladá generace si kolo velmi oblíbila. Zapadá totiž do jejich životního stylu. Navíc je to zdraví prospěšné a velmi levné. Dalším důvodem proč se u nás kolo ve městě jen těžko prosazuje, je špatná infrastruktura. Ve městě scházejí cyklostezky, a pokud jsou zbudované, tak jsou nevhodně navržené a místy i velmi nebezpečné. I to by se však dalo změnit. Velkým problémem však zůstává neochota vedoucích představitelů měst podporovat cyklostezky a využívání kol k dopravě po městě.

Jako příklad lze uvést fakt, že v řadě měst kola nesmí do centra města. A pokud se nějaký odvážlivec přece jen odváží, musí počítat s tím, že mu hrozí zběsilé pronásledování osobou v uniformě městské policie.

Podpora cyklodopravy přitom může vyřešit řadu problému měst. Hluk, ucpané silnice, překročené limity škodlivin v ovzduší. Podpora cyklistiky ve městě je však velmi ošidná, protože většinou jde na úkor automobilové dopravy. Například vyhrazení jednoho jízdního pruhu cyklistům na silnicích, které už tak bývají přecpané, by jistě motoristé nenesli v dobrém.

Představitelé měst však jednají v rozporu s vládním programem na podporu cyklistické dopravy ve městech České republiky. Tento program počítá i s další výstavbou cyklostezek. Ovšem jestli budou i v budoucnu dělány stejně nekvalitně a budou představovat pro cyklisty nebezpečí, budou opět prázdné.

J. H.