Cyklistika je stále podporovanější způsob individuální dopravy. Využívají ji nejen lidé na venkově, ale především stále více obyvatel měst. Průjezd městem na kole je totiž často nejrychlejší způsob dopravy a navíc je to způsob, jak snížit dopady naší činnosti na životní prostředí a ještě k tomu udělat něco pro své zdraví.

Na zvětšující se oblibu cyklodopravy reagují i města budováním cyklostezek. Je pravděpodobné, že v následujících letech dojde v důsledku nedostatku peněz ke zpomalení jejich budování, ale na počty cyklistů, které budeme na městských ulicích potkávat, to vliv mít nebude. Bohužel v poslední době stále více dochází k dopravním nehodám, ve kterých figurují cyklisté jako viníci.

Považoval jsem tedy za nutné připomenout několik důležitých zásad pro jízdu na kole ve městech a nejen tam. V pokračování tohoto článku, které vyjde příští týden se pak zaměříme na úskalí, která nás při průjezdu městem mohou potkat.

Jízdní kolo je vozidlo a cyklista je řidič

Každý účastník silničního provozu musí dodržovat stejná pravidla, a to bez ohledu řídí-li automobil, jede na kole či koni. Zákon 361/2000 Sb., § 2, písmeno f říká: Vozidlo je motorové vozidlo, nemotorové vozidlo nebo tramvaj. Zákon dále pokračuje písmenem d, které definuje řidiče: Řidič je účastník provozu na pozemních komunikacích, který řídí motorové nebo nemotorové vozidlo anebo tramvaj, řidičem je i jezdec na koni.

Bezpečnost

Pro bezpečnou jízdu na kole platí pár jednoduchých pouček, které možná pro mnohé jsou samozřejmostí, ale každodenní realita dokazuje, že stále velká část cyklistů ohrožuje nejen sebe, ale hlavně ostatní účastníky silničního provozu. Určitě nejdůležitější poučky jsou: Vidět a být viděn, dobrý technický stav kola a ochranné pomůcky.

  • Vidět a být viděn

Základní pravidlo nejen pro cyklisty. V těchto podzimních dnech je o to důležitější, že viditelnost je snížena nejen v noci, ale často během celého dne. Proto vždy volte vhodnou barevnou kombinaci oblečení a doplňků. Nejlépe však uděláte, pořídíte-li si reflexní vestu a reflexní pásky na nohy. Je to otázka zhruba 200 korun a vaše viditelnost se zvýší o několik desítek metrů, což vám může zachránit život. Samozřejmostí je mít světlo a výstražné blikačky.

  • Dobrý technický stav kola

Dobrý stav vašeho kola je nezbytný nejen pro pohodlnou jízdu, ale také pro jízdu bezpečnou. Proto nejméně jednou za rok svěřte kolo do péče odborníka v servisu. Před každou jízdou také nezapomeňte kolo prohlédnout a zkontrolovat funkčnost brzd.

  • Ochranné pomůcky

Na kole bez světla a blikaček raději do provozu nevyrážejte. Velmi riskujete své zdraví a zdraví někoho jiného. Zákon 361/2000 Sb. sice říká, že přilba je povinná pouze pro osoby mladší než 18 let. Máte-li se však rádi, bez přilby raději nejezděte. Řada odborných studií potvrzuje, že následky havárie jsou v případě, že cyklista měl přilbu mnohem méně závažné, než v opačném případě. Přilbu vybírejte kvalitní a rozhodně na ní nešetřete. Jistě neuškodí i sluneční brýle. Jsou vhodné zejména při silném větru a ostrém slunečním svitu. Je také vhodné chránit si ruce pomocí rukavic.

Na alkohol a jiné omamné látky rovnou zapomeňte. Snižují vaši schopnost reagovat, vnímat okolí a zvyšují pocit, že se vám nemůže nic stát. Vždy pamatujte, že na silnici nejste sami. Snažte se chovat předvídatelně a předvídat chování ostatních účastníků. Jako cyklisté jste také mnohem zranitelnější než motoristé a i nepatrná chyba či chvilka nepozornosti může hodně bolet.

J.H.