Možná mnozí z nás našli pod stromečkem nový počítač. Co však s tím starým. Někteří si ho nechají doma pro děti. Ostatní se rozhodnou se ho zbavit. Kam s ním? Rozhodně využijte sběrné dvory, anebo počítač předejte k recyklaci do obchodu, kde jste koupili nový.

V žádném případě ho nevyhazujte mezi běžný komunální odpad. Proč? Protože takový počítač je plný jedů, které ohrožují nejen životní prostředí, ale také lidské zdraví. Pokud by počítač skončil na skládce, je to ještě ta lepší možnost. Řada měst však komunální odpad spaluje a zde je největší nebezpečí úniku jedů do okolí.

Co vše se tedy může z počítače uvolnit?

Výrobci počítačů se sice pod stále sílícím tlakem spotřebitelů snaží o co ekologicky nejšetrnější výrobek. Ovšem jestliže se na výrobu počítače používá řádově tisíc chemických látek, je jasné, že ne všechny budou neškodné. Následující přehled uvádí nejhorší látky, které se při výrobě počítačů používají a které se mohou uvolnit do prostředí.

  • Rtuť – Je obsažena zejména v obrazovkách notebooků a v plošných spojích počítačů.
  • Kadmium – Obsahují ho baterie. Takže, opět se s ním setkáme hlavně u notebooků. Je obsaženo ale i v plastech a polovodičích. Je rakovinotvorné.
  • FosforFosfor je problém zejména starých CRT monitorů. Jejich vnitřní strana obrazovky je totiž pokryta práškem tohoto prvku. Představuje nebezpečí pro lidské zdraví, ale fosfor také způsobuje eutrofizaci vod.
  • Arsen – Stejné jako v případě rtuti je obsažen v displeji notebooků.
  • Plasty – Asi třetina až čtvrtina počítače je tvořena plasty. Dostane-li se počítač do spalovny, tak v důsledku spalování z plastů začnou unikat jedovaté dioxiny. Součástí plastů jsou také bromované zpomalovače hoření. Dostanou-li se do živého organizmu, způsobují hormonální poruchu.
  • Olovo – Je opět problém zejména starých CRT monitorů, které obsahují až několik kilo olova. Taktéž pozor na plošné spoje. Každý kdo někdy pájel plošný spoj, totiž jistě ví, že se k tomuto účelu rovněž používá olovo. Bylo několikrát prokázáno, že olovo způsobuje vážné poškození mozku.
  • Beryllium – Obsahují ho plošné spoje. Stejně jako kadmium je vysoce rakovinotvorné.

Tento výčet určitě není konečný, ale myslím, že je dostatečně odstrašující. Pro ty, kteří chtějí udělat nejen něco pro ochranu životního prostředí, ale také pro svoje bližní. Je tu ještě jedna možnost. Starý počítač můžete někomu darovat. Existuje projekt nadace Konto bariéry, který se jmenuje Počítače proti bariérám (http://www.kontobariery.cz/Projekty/Pocitace-proti-barieram.aspx). Váš starý počítač tak může ještě řadu let sloužit školákům ve škole, či lidem se zdravotním hendikepem, pro které nákup nového počítače představuje značný zásah do rozpočtu.

J. H.