Větrné elektrárny jsou obvykle umístěny v řídce osídlených místech. Velké turbíny pracují nejlépe, když jsou vystaveny rychle se pohybujícímu větru. Nejlepší jsou tedy lokality, kde proudění vzduchu není rušeno. Jenže vyrábět elektřinu je potřeba zejména v místech s vysokou spotřebou. Taková místa mohou být třeba kancelářské budovy.

Ve středu Albany NY, v horní části 41 patrové budovy zvané Corning Tower, jsou umístěné malé testovací větrné turbíny. Tyto turbíny byly postavené ke studijním účelům. Cílem je ověřit proveditelnost výstavby větrných turbín na větších budovách. Turbýny umístěné na budově Corning Tower sice vyrobí pouze 1,5 kliowattů elektrické energie, což je méně než jedna desetina spotřeby budova, ale zatím se jedná pouze o vědecký projekt.

Městské prostředí je obecně považováno za méně vhodné pro výrobu elektrické energie. Vítr ve městě rychle mění směr a tak se obtížně využívá (i když již existují turbíny, které mají svislou osu a ty jsou pro využívání větru, který rychle mění směr vhodnější). Zásada při využívání větrné energie říká, že čím vyšší věž, tím dosáhneme k silnějším větrům, což znamená více vyrobené elektrické energie. Nejvyšší budovy ve městě mohou, nabídnou přístup k velmi silným, nevířícím větrů a výroba elektrické energie, tak může být velmi produktivní.

Existuje několik problému spojených s výstavbou a montáží turbín ve městě. Hluk a vibrace způsobuje nepohodlí  pro obyvatelé domu.  To jsou však problémy, které se dají řešit. Městské budovy nabízejí dobrý přístup k silným větrům a využití této technologie na městských věžích, může začít alespoň umístěním malé vrtule na každou z nich.

Přeložil: J. H.

Zdroj: http://green.yahoo.com/blog/ecogeek/961/testing-urban-wind-farms.html