Vítr je jedním z nejrychleji rostoucích obnovitelných energetických zdrojů současnosti. Budoucnost má i ve městech.

Moderní města jsou stále energeticky náročnější a ceny energií rostou. Objevují se tak hlasy, že by města měla do své energetické spotřeby sama něčím přispět. Jako docela reálné se jeví spirálovité větrné věže, jež by mohly být umístěny například na střechách městských budov. Byly by to vskutku netradiční dekorace, jež byl ale poměrně snadno a levně mohla pokrýt část městské energetické spotřeby.

Soběstačné větrné věže by pravděpodobně nebyly tak efektivní, jako klasické větrné farmy, jejichž obliba v energeticky uvědomělých zemích rapidně roste. Jako reálný poměr se vzhledem k městské lokaci a možné velikosti turbín jeví jako 4:1.

Za jedním z prvních plánovaných projektů stojí vědec Majid Rashidi, který je profesorem na univerzitě v americkém státě Cleveland. Rashidi věří, že větrem generovaná energie může být produkovaná nejen v řídce obydlených oblastech, ale dokonce i ve městech s hustým zalidněním. To je hodně odlišné od toho, jak je produkce větrné energie pojímána dnes.

Větrníky dnes můžete vidět především na širých pláních, kde se do nich vítr opírá pochopitelně plnou silou a kde mohou mít turbíny maximální průměr. Rashidi však sestrojil funkční systém zachytávající větrnou energii, který může být umístěn na střechy budov.

O větrné energii se v současnosti nevedou tak zajímavé veřejné diskuze jako o energii solární, podle odborníků je však její potenciál velmi podobný, tedy značný. Momentálně je potenciál větrné energie využíván minimálně. Také proto se teprve začíná mluvit o jeho efektivním využití, do něhož by měly spadat také městské větrné věže.

Právě Rashidiho větrné elektrárny na střechách domů by do značné míry řešily problém větrné energie. Tím je nemožnost jejího transportu na větší vzdálenosti. Ale lze si představit, že vítr produkuje energii pro školy, nemocnice, úřady či jiné budovy, a to rovnou z větrníků umístěných na jejich střechách, případně v blízkém okolí.

autor: David Sillmen