Zákon o ochraně ovzduší a výměna kotlů

teplo_kotle

Od 1. září letošního roku platí nový zákon o ochraně ovzduší. Ten bude znamenat velké změny zejména pro majitelé rodinných domů, kteří vytápějí pomocí kotlů na tuhá paliva. Hlavním cílem nového zákona je totiž zvýšit ochranu vnějšího ovzduší a zabránit tak zhoršování jeho kvality, které vede k poškození lidského zdraví.

Nový zákon počítá s tím, že od roku 2014 se přestanou vyrábět ekologicky méně přívětivé kotle, které spadají do emisní třídy 1 a 2. Od roku 2022 pak bude možné používat kotle na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu do 300 kW pouze o 3. emisní třídy. Vládu přivedla k tomuto kroku kritický stav kvality ovzduší, kdy některé lékařské studie upozorňují na výrazný nárůst onemocnění spojených se sníženou kvalitou ovzduší.

V případě České republiky je aktuální problémem zejména množství prachových částic a polycyklických aromatických uhlovodíků. Přibližné 40 procent celkových emisí, které jsou způsobeny prachem, se do ovzduší dostává v našich podmínkách z domácího vytápění. Od roku 2022 budou taktéž probíhat pravidelné kontroly kotlů. Každý vlastník nemovitosti, který bude k vytápění a ohřevu vody používat kotel na tuhá paliva, bude muset jednou za dva roky nechat provést revizi a kontrolu kotle. Nemusíte se tak bát, že vám do domu bude moct vtrhnout úředník. Paragraf, který by opravňoval úředníky provádět nahodilé kontroly, ze zákona nakonec vypadl.

Výměna kotle samozřejmě není levná záležitost, a i když lhůta pro výměnu je deset let, může to pro řadu lidí znamenat problém. Úředníci ministerstva však slibují, že od letošního roku spustí i dotační program, v rámci kterého by měly být uvolněny finanční prostředky ve výši až 100 milionu korun, které budou k dispozici k financování výměny zastaralých kotlů za novější a ekologičtější.

Příkladem může být Moravskoslezský kraj, kde v letošním roce rozdávali na nákup nového kotle dotaci ve výši 60 tisíc korun. Nezbývá než doufat, že ministerští úředníci svoje sliby splní.

J. H.

Komentáře

  • mam tři koky kotel a ten neviměnim za deset let nejsu magor

Zanechte komentář

Můžete využít tyto HTML značky: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Odkazy

Partneři

Uklidme Cesko
Viesmann
Výstava Bydlení