Vždy, když se podíváte na zdi svého domu, tak vás trochu jímá hrůza a očekáváte, jaké problémy vám přinese vlhkost zdiva? V takovém případě je načase přemýšlet o nějakém druhu sanace vlhkého zdiva. Způsobů je více. Liší se finanční náročností, ale také mírou nutného stavebního zásahu.

V dnešním článku vám chceme představit jednu z velmi progresivních a efektivních metod. Jedná se o elektroosmózu. Jde o metodu založenou na elektro-fyzikálním principu. Do vlhkého zdiva se instalují katody a anody a mezi nimi je vytvářeno stálé umělé elektromagnetické pole. Toto pole pak zabraňuje vzlínání vody do zdiva, protože ta je vytvořeným elektromagnetickým polem odpuzována. Vlhkost, která ve zdivu už je, je navíc tímto polem zatlačována zpět do podloží.

Vhodná pro starší budovy

Velkou výhodou této metody je její nedestruktivní charakter. Není třeba žádných velkých stavebních zásahů. Instalace katod a anod je poměrně jednoduchá a není stavebně ani časově náročná. Další výhodou je, že tato metoda je vhodná pro všechny druhy konstrukcí a zdí. Obzvláště vhodná je tato metoda pro starší budovy, kde by jiné metody, které vyžadují větší stavební úpravy, mohly ohrozit stabilitu budov.

Existují dvě skupiny

Obecně můžeme metodu elektroosmózy rozdělit do dvou skupin. První je aktivní bezdrátová elektroosmóza. Její předností je minimální stavební zásah. Je tak možné instalovat všechny potřebné komponenty za plného provozu budovy. Tato metoda se používá zejména u památkově chráněných budov.

Druhým typem je mírná drátová elektroosmóza, která se používá zejména při velké vlhkosti zdiva. Vyžaduje mírné stavební zásahy. Oproti jiným metodám ji však můžeme považovat za metodu bez stavebních zásahů.

J. H.