Ceny energií šplhají do obrovských výšin, neboť Rusko stále omezuje objem vyváženého plynu, nejistota šponuje také ceny elektřiny.

Ta se nedávno vyráběla často z plynu, což je dnes extrémně drahý zdroj a hovoří se o tom, že se obnoví výroba elektřiny v uhelných elektrárnách.

Znamená to konec snu o bezemisní budoucnosti?

Zelený úděl, neboli Green deal představila Evropská komise na konci roku 2019. Jde o velkorysý plán, díky kterému má být Evropa v roce 2050 uhlíkově neutrální a který zahrnuje celou řadu dílčích opatření. Před rokem následoval balíček Fit for 55, který obsahuje legislativní návrhy v oblasti klimatu, energetiky a dopravy, a který navrhoval rozšíření systému emisních povolenek na domácí vytápění a nebo se zákazem prodeje nových benzinových a dieselových aut od roku 2035. Válka na Ukrajině uvrhla evropské státy, které jsou závislé na ruském plynu, do chaosu extrémně stoupajících cen kwh energií, díky srovnání cen elektřiny můžeme vidět, že ceny se zvýšily několikanásobně. Na tento nebývalý nárůst musí vlády jednotlivých zemí reagovat. Původně v souladu se závěry Zeleného údělu mnohé státy utlumovaly výrobu elektřiny v uhelných elektrárnách a přecházely na výrobu z plynu. Nyní se ale taková výroba jednak masivně prodražila, navíc je plynu nedostatek. Některé státy tak oznámily, že přehodnotily uzavírání a omezování činnosti uhelných elektráren. Znamená to snad, že je se Zeleným údělem a bezemisní Evropou konec?

Uhlí je nutný krok zpět

Německo se uvolilo, že některé uhelné elektrárny otevře, ale pouze po určitou dobu. Cílem je snížení spotřeby plynu a definitivní odpoutání se od dodávek plynu z Ruska, které využívá plynu k politickému boji. Přejít v dodávkách plynu od jednoho dodavatele k druhému není snadná a hlavně rychlá záležitost. V první řadě je třeba zajistit distribuci, dále pak plyn samotný. Odhaduje se, že získat plnohodnotnou náhradu za ruský plyn by mělo Evropě trvat zhruba dva roky. Po tomto období by se měly jednak získat pravidelné dodávky plynu, dále by se měla ustálit jeho cena. Těžko ale předpokládat, že se cena plynu a elektřiny navrátí do období roku 2020. Proto má přechod na obnovitelné zdroje ještě větší naléhavost než před tím. Ačkoliv konflikt na Ukrajině vnímají všechny státy Evropské unie jako velmi důležitý, nezdá se, že by měl Evropu od přechodu na obnovitelné zdroje odvrátit. Díky obnovitelným zdrojům už nebude nutné nikdy v budoucnosti řešit závislost na jiném státu, který nám dodává důležité zdroje energie. Válka na Ukrajině tak paradoxně Zelený úděl posílila, než aby od něj Evropu odvrátila.

Zdroj obrázku: BLACKDAY / Shutterstock.com