Níže popsaný příběh ukazuje, jak snadno se může dostat na lopatky energetická soustava na nerostné suroviny bohatého a technologicky vyspělého státu. Podobný příběh se přitom mohl odehrávat v lednu tohoto roku i v Evropě.

Texas je bezesporu bohatým státem USA s obrovskými nalezišti ropy a zemního plynu, které sám využívá k výrobě elektřiny a dále je vyváží do okolních zemí. Do února roku 2021 bylo těžké si představit, že by se tato země ze dne na den mohla ocitnout bez dodávek elektřiny i tepla a své problémy okamžitě „exportovat“ do Mexika či dalších států amerického Středozápadu.

Nepříznivé klimatické podmínky v kombinaci se zvýšenou poptávkou po energiích, sníženém výkonu elektráren i nižším objemem těžby způsobily výpadky dodávek elektřiny nejen v samotném Texasu, ale také v Severní Dakotě, Arkansasu, Louisianě, Mississippi. V rámci propojené energetické soustavy, dalších 11 zemí muselo reagovat snížením dodávek elektřiny a tím předejít řetězení blackoutu. V Mexiku se kvůli snížením dodávkám zemního plynu z Texasu ocitlo bez energie přes 2,5 milionů domácností.

Události z únorových dnů poukazují na křehkost energetické soustavy a nevýhody závislosti na dodávkách fosilních.

Imunní není ani Evropa

Setiny sekundy od blackoutu elektrické sítě byla přitom v lednu roku 2021 i Evropa, včetně České republiky. Jak vypadá stinná stránka závislosti na dodávkách zemního plynu jsme mohli zažít v letech 2009 a 2014, kdy Rusko omezovalo dodávky této komodity do Evropy, byť v obou těchto případech nakonec nedošlo k zastavení dodávek tepla pro domácnosti.

Co z toho plyne? Pro ponaučení se můžeme vrátit zpět od USA, kde ihned po zhroucení dodávek tepla a elektřiny započaly debaty o nutnosti snížení energetické náročnosti budov a nahrazení neefektivních elektrických přímotopů a kotlů na zemní plyn tepelnými čerpadly, která:

  • mají výrazně vyšší efektivitu při výrobě tepla,
  • pro svůj provoz potřebují minimum elektřiny, tj. jejich provoz méně zatěžuje distribuční síť,
  • nejsou závislá na dodávkách zemního plynu,
  • jsou zdrojem energie šetrným k životnímu prostředí.

5 států USA již uvedla v život opatření, která zakazují využívání plynových kotlů a elektrických přímotopů v novostavbách, další 4 státy podobná opatření již schválily a postupně zavádí, v 8 státech je o těchto opatřeních hlasováno. Paradoxem přitom je, že Texas proti těmto opatřením v minulosti lobboval, události z posledních týdnů mu přitom vyjednávací pozici nezlepšily.

Zdroj obrázku: Studio Harmony / Shutterstock.com