Říkáte si, že stávající panika spojená s vývojem ceny a (ne)dostupností zemního plynu nemůže trvat věčně? Ano, ta pravděpodobnost je vysoká. Nicméně i pokud by cena zemního plynu klesla na úrovně z první poloviny roku 2021, stále se nebude jednat o výhodný zdroj tepla.

Nejdříve si ceny z roku 2021 dejme do dlouhodobějšího srovnání. Ceny zemního plynu v této době byly historicky velmi nízké a pokles na hodnoty cca 10 – 15 eur / MWh jsou velmi nepravděpodobné. Hned z několika důvodů:

  • Cena zemního plynu v období 2020 – 2021 v Evropě byla silně ovlivněna obavami o ekonomický situaci zdejších ekonomik s ohledem na pandemii onemocnění COVID 19. Podobně klesala například cena ropy, která se dokonce na krátkou dobu ocitla v záporných číslech, tj. producenti ropy platili odběratelům za to, že si od nich ropu koupí.
  • Stejně tak, cenu zemního plynu udržovaly na historicky podprůměrných hodnotách stabilní dodávky ze strany Ruska na tzv. spotový trh, přičemž na toto nelze v brzkých letech spoléhat.
  • Záchrana v podobě zkapalněného zemního plynu není vůbec levná tak, jak se cena této komodity aktuálně pohybuje na úrovni 94 – 97 EUR / MWh, v letech 2020 – 2021 se přitom ceny pohybovaly kolem 50 EUR / MWh, tj stále vysoko nad úrovní cen zemního plynu, na které jsme byli zvyklí.

Vývoj spotové ceny zemního plynu

Zdroj: www.tradingeconomics.com, data k 8.7.2022

V tuto chvíli lze tedy velmi těžko hledat argumenty, proč by cena zemního plynu měla klesnout zpět k cca 10 – 15 eur / MWh či kamkoliv k úrovni pod 30 eur / MWh.

Naopak, u zemního plynu hrozí omezování jeho využívání napříč Evropou tak, jak jej nyní můžeme pozorovat v Nizozemí či Velké Británii.

Z výše uvedených důvodů je vhodné minimálně si zjistit, jaké náklady na energie jsou spojeny s jednotlivými zdroji tepla, za tímto účelem Vám poslouží např. kalkulačka webu tzb-info.cz, ve které vychází dlouhodobě nejvýhodněji tepelná čerpadla, konkrétně tepelná čerpadla země/voda, více informací o tomto zdroji se pak dozvíte na této stránce webu cerpadla-ivt.cz: https://www.cerpadla-ivt.cz/cz/tepelna-cerpadla-zeme-voda-plocha. Na stejném webu pak najdete i stručného průvodce výběrem tepelného čerpadla pro případ, že by Vás zajímala vhodnost jednotlivých typů tepelných čerpadel pro Vaši domácnost.

Zdroj obrázku: Skylines / Shutterstock.com