Pořízení tepelného čerpadla je zásahem do rodinného rozpočtu, proto je třeba pečlivě vybírat.

Pokud plánujete koupi tepelného čerpadla s vidinou úspor nákladů na energie, měli byste věnovat pozornost níže uvedeným řádkům…

K posouzení výhodnosti tepelného čerpadla je nutné vzít v potaz:

 

 • pořizovací cenu samotného tepelného čerpadla,
 • cenu za doplňkové služby, např. prodlouženou záruku,
 • cenu instalace tepelného čerpadla,
 • předpokládané náklady na údržbu,
 • náklady na výrobu tepla.

To vše pak ještě s přihlédnutím k očekávané životnosti tepelného čerpadla, v rámci které je třeba umořit počáteční investice do nového zdroje tepla.

Jak poznat, jestli je tepelné čerpadlo úsporné?

Mezi jednotlivými tepelnými čerpadly však existují dramatické rozdíly v topném faktoru, tj. efektivitě tepelného čerpadla při výrobě tepla a teplé vody, viz https://www.cerpadla-ivt.cz/cz/typy-tepelnych-cerpadel.

Jaký vliv má topný faktor na celkové náklady na energie si můžete spočítat např. v této kalkulačce webu tzb-info.cz: https://vytapeni.tzb-info.cz/tabulky-a-vypocty/138-porovnani-nakladu-na-vytapeni-teplou-vodu-a-elektrickou-energii-tzb-info.

Více o samotném topném faktoru (COP) a sezónním průměrném topném faktoru (SCOP) se dozvíte na stránkách https://www.abeceda-cerpadel.cz/cz/topny-faktor-scop.

Jak je to s životností tepelného čerpadla?

Všeobecně platí, že životnost tepelných čerpadel odebírajících teplo ze vzduchu je 15 až 20 let, životnost tepelného čerpadla země/voda pak o 5 až 10 let delší. Zhruba po této době bude nutné provést generální opravu.

Samotnou životnost pak ovlivňují zejména:

 • kvalita tepelného čerpadla,
 • počet startů kompresoru,
 • kvalita instalace tepelného čerpadla,
 • kvalita servisních prohlídek.

Pozor na fakt, že i kvalitní a značkové tepelné čerpadlo, které ale není správně výkonově navržené  tj. kompresory často spínají, může mít  životnost výrazně kratší

Stejně tak, zkušení servisní technici uvádí, že kvalita instalace je pro spokojenost s novým zdrojem tepla stejně důležitá jako kvalita samotného tepelného čerpadla.

Co plyne z výše uvedeného?

Při výběru tepelného čerpadla tedy:

 • Konzultujte svůj záměr pořízení nového zdroje tepla s prodejcem, který má dostatečně širokou nabídku, tj. je schopen vám poskytnout objektivně vhodné doporučení.
 • Upřednostnit byste měli prodejce nabízející tepelná čerpadla, jejichž kvalitu ověřil nezávislý zkušební ústav, tj. tato čerpadla získala Evropskou značku kvality Q.
 • Preferujte firmy, které jsou kromě prodeje schopny zajistit instalaci a uvedení tepelného čerpadla do provozu.