„Národní parky všude v Evropě chrání nejvzácnější části místní přírody. Jsou ukázkou zachovalých ojedinělých přírodních i krajinných procesů, lidskou činností málo ovlivněných ekosystémů, které mají vědecký i výchovný význam. Zároveň v sobě mají i potenciál pro šetrnou formu cestovního ruchu a turistiky, poznávání historie a regionálních zvláštností. V rámci celé Evropy se jedná o atraktivní, dosud nedoceněná území, která během akcí pořádaných při příležitosti Evropského dne parků mohou názorně ukázat, že unikátní příroda a lidé mohou žít pohromadě,“ komentuje Evropský den parků, který připadá na 24. května, Rut Bízková, ministryně životního prostředí.

Čtyři národní parky v České republice chrání 1,51 % rozlohy země. Na Evropský den parků připravily pro zájemce řadu akcí, které jim přiblíží zdejší unikátní přírodu a důvody, proč stojí za to ji zachovat i do budoucna.

Krkonošský národní park

„Krkonoše jako nejstarší český národní park nemohou stát stranou těchto oslav. Pořádáme tradiční úklid hor pro žáky škol i speciální výstavu výtvarných děl dětí, které se v zimě zúčastnili našeho programu Jelen lesní, seznamte se… Největším lákadlem pro širokou veřejnost je ale na 22. května připravovaná exkurze Na hory za doly. Její účastníci se vydají v doprovodu profesionálního strážce Správy KRNAP po trase z Černé hory do Černého Dolu. Dozvědí se mnoho zajímavostí o okolní přírodě a zejména o hornické naučné stezce Berghaus, která bude vrcholem exkurze,“ uvedl ředitel Správy Krkonošského národního parku Jan Hřebačka. Tím ale výčet pořádaných akcí nekončí.

Přehled všech akcí na http://www.krnap.cz

Národní park České Švýcarsko

„K Evropskému dni parků připravila Správa Národního parku České Švýcarsko několik akcí, z nichž ústřední proběhne 22. května v ZOO Děčín,“ říká Pavel Benda, ředitel Správy Národního parku České Švýcarsko, a navazuje: „Současně je akce oslavou letošního 10. výročí vzniku NP České Švýcarsko a 20. výročí vzniku NP Saské Švýcarsko. Jedná se o příjemně a hravě strávené tématické dopoledne pro děti i dospělé, při kterém zkrátka nepřijdou ani zvířata v expozici věnované zdejším národním parkům. Například rysovi ostrovidovi předáme speciální masový dort.“

Přehled všech akcí na http://www.npcs.cz

Národní park Podyjí

Stěžejní akcí k Evropskému dni parků bude na území Národního parku Podyjí ta, kterou správa parku připravuje ve spolupráci s Národním památkovým ústavem a jmenuje se „Co všechno žije za zdmi Nového Hrádku“. „Na Nový Hrádek ležící v samém srdci našeho parku přicházejí návštěvníci zejména proto, aby se pokochali krásnou vyhlídkou do údolí Dyje,“ říká o této lokalitě vedoucí odboru veřejných vztahů správy parku Jan Kos. „V sobotu 22.května však zde budou zejména botanizovat a hledat a určovat nejrůznější havěť. Akce bude probíhat hravou formou a na jejím konci předpokládáme velmi dlouhý seznam rostlinných a živočišných druhů nalezených na relativně malé ploše hradní zříceniny“.

Přehled všech akcí na http://www.nppodyji.cz

Národní park Šumava

Akce nejen na území parku, ale i v krajských městech, chystá Národní park Šumava. V Českých Budějovicích a Plzni poskytnou informační centra Bavorský les-Šumava základní informace o národním parku jako prostoru pro volný život živočichů a rostlin. Střediska environmentální výchovy ve Stožci, Vimperku a v Kašperských Horách pak připravila program, zaměřený na poznávání šumavské přírody přímo v terénu. Například milovníky rostlin by mohla potěšit Květinková vycházka po loukách kolem Horské Kvildy. “Možná spatříme i vzácné prstnatce”, říká Romana Roučková, která tento program odborně povede. Děti si na závěr vyrobí luční vílu. Na některé z programů je třeba se hlásit předem.

Přehled všech akcí na http://www.npsumava.cz Další akce najdete i na: http://www.europarc.cz

Autor: Jarmila Krebsová, tiskové oddělení MŽP