Také v letošním roce (na podzim) bude možné zažádat o dotace na nový kotel či tepelné čerpadlo v rámci Kotlíkové dotace. Komu jsou dotace určeny a kde je možné dotaci vyřídít se dočtete na následujících řádcích.

Program Kotlíkové dotace běží již několik let. Účelem je motivovat občany k výměně starých kotlů na tuhá paliva za moderní zdroj tepla. Od roku 2022 nebude možné tyto kotle kvůli vysokým emisím provozovat. Přesto jich v České republice stále jsou statisíce.

Majitelé nových kotlů a tepelných čerpadel mohou dostat příspěvek ve výši téměř 130 000 Kč. Abyste měli nárok na daný kotel či tepelné čerpadlo, musí být uvedeno v Seznamu výrobků a technologí, který vede Státní find životního prostředí.

Kde dotace vyřídíte?

Dotace mají na starost kraje. Základní podmínky a výše dotací jsou pro všechny kraje stejné. Volnost již mají v termínech a tom, jak si celý mechanismus zorganizují. Někde tak končí podávání žádostí v polovině října, jinde až na konce.

Žádosti se podávají elektronicky. Jedná se o důsledek velkého zájmu, který vedl ke kupčení s pořadníky.

Postup pro získání Kotlíkové dotace

Nejprve je nutné vyplnit elektronickou žádost, tu najdete na stránkách příslušného kraje spolu s podrobnými instrukcemi. Žádost si poté uložte a odešlete. Čas a datum odeslání je důležité pro určení pořadí. Žádost včetně příloh je nutné vytisknout a donést také osbně na příslušný krajský úřad. Bývá stanovena konkrétní lhůta, do kdy je třeba žádost doručit! Přílohami se mimo jiné rozumí také fotodokumentace starho kotle a doklad o jeho technickém stavu. Všechny informace a termíny si ověřte na příslušném krajskm úřadě.

Oproti jiným rokům již není třeba provádět mikroenergetická opatření, tedy výměnu oken, dveří a zateplení alespoň části domu. Pokud však současně využijete dotací v rámci Nové zelené úsporám a vyměníte okna či zateplíte dům, máte nárok na bonus až do výše 40 tisíc korun, podle druhu zdroje tepla, který budete instalovat.

Výše kotlíkových dotací

Výše dotace se počítá v závislosti na takzvaných uznatelných nákladech. Ty zahrnují náklady na pořízení a instalaci nového kotle či tepelného čerpadla a současně výdaje spojené s rekonstrukcí vytápění či komína a vytvořením projektové dokumentace. Dotace tvoří vždy jen část uznatelných nákladů s přesně daným maximální stropem. V oblastech se zhoršenou kvalitou ovzduší mají nárok žadatelé nárok na bonus ve výši 7 500 Kč.

Konkrétní výši dotací a seznam daných oblastí naleznete na stránkách krajů.

MM