Rekuperace neboli zpětné získávání tepla umožňuje firmám využít energii, kterou mají k dispozici zdarma. Zajišťuje efektivní výrobu tepla v průmyslových provozech, restauracích, hotelech, kancelářských budovách nebo třeba vinných sklepech.

Díky rekuperaci, která je ve světě oblíbená už celá desetiletí a nyní se rozšiřuje i u nás, výrazně snížíte náklady na teplo či teplou vodu a k tomu zajistíte zdravější prostředí pro své zaměstnance. Stačí využít odpadní vodu, výpary z kuchyně nebo prádelny. Rekuperaci můžete rozšířit o ohřev vzduchu, který se do Vaší provozovny dostává z okolí. Přidanou hodnotou je jeho očista od výfukových plynů, alergenů a také snížení vlhkosti.

Tepelné čerpadlo s rekuperačním systémem

Zpětné získávání tepla ze vzduchu i vody ideálně zajišťuje tepelné čerpadlo s rekuperačním systémem. Toto zařízení využívá odpadní teplo do 42 stupňů a dodává vodu od 55 do 90 stupňů. Teplo odebírá z odpadního a větracího vzduchu, odpadní, technologické či bazénové vody, důlních vod a podzemního vzduchu.

Jistě Vás zajímá návratnost této investice. Experti ji odhadují v řádu měsíců, zejména v nepřetržitých provozech, kde rekuperace funguje neustále. Opatření se navíc pozitivně odrazí na pracovním výkonu zaměstnanců, což je další šance na zvýšení Vašeho zisku.

Co promyslet před zavedením systému

Je třeba počítat s tím, že celkový efekt rekuperace podmiňuje rozdíl mezi teplotou zdroje odpadního tepla a potřebnou teplotou topné vody, kterou čerpadlo produkuje. Čím bude rozdíl těchto teplot menší, tím levnější rekuperovanou energii získáte.

Teplo využitelné k rekuperaci naleznete téměř všude – v odpadním vzduchu a vodě, ale může jím být i kondenzační teplo ze stávajících chladících jednotek. Podstatná jsou však technická omezení jeho získávání. Záleží na tom, aby byl odběr rekuperované energie v dosahu od zdroje odpadního tepla. Také teplota, kterou vytváří tepelné čerpadlo, musí odpovídat nárokům odběrného místa. K tomu je nutné čerpání odpadního tepla zvládnout finančně, tedy udržovat v optimální výši náklady na údržbu výměníků a transport energie. Respektována má být i časová souvislost rekuperace a jejího využití.

Hlavní výhody rekuperace pro výrobu tepla v podnikání

Zpětné získávání tepla, takzvaná rekuperace, je jedna z ekologických možností úspor finančních prostředků vydávaných ve firmách za energie. Ve světě se těší popularitě už mnoho let, a nyní je stále žádanější i u nás.

Také ve Vašem podniku, restauraci či kancelářské budově můžete díky rekuperaci značně ušetřit. Stačí, když máte k dispozici větrací vzduch z řízeného větrání, odpadní vzduch z technologických procesů nebo vzduch ze serverů, zimních zahrad, případně atria.

Dobrým zdrojem tepla je i technologická odpadní voda z průmyslových procesů, odpadní teplo z chlazení technologií, odpadní voda z veřejných bazénů, splašková voda z hotelů a bytových domů či důlní a průsakové vody, které je nutné z technologických důvodů přečerpávat. Teplo využitelné k rekuperaci však získáte i jinde – z řízeného kvašení vína, chlazení piva, ze sklepních prostor pro chlazení sýrů, z hydraulického systému jeviště a dalších míst.

Rekuperace tepla Vám přinese:

  • využití energie, kterou máte k dispozici zdarma
  • snížení provozních nákladů budov – efektivnější podnikání
  • nižší nároky na instalovaný příkon tepelného zdroje
  • lepší pracovní prostředí díky odvodu tepelné zátěže

Pro zpětné získávání tepla ze vzduchu i vody se osvědčilo tepelné čerpadlo s vysokou výstupní teplotou vody 68 až 90 stupňů (vstupní teplota primární vody činí až 30 stupňů, primárního vzduchu až 42 stupňů). Rekuperace tepla tepelnými čerpadly se hodí pro výrobní podniky, hotely, bytové domy a rozmanité technologické provozy. Je využitelná ve velkých i menších firmách, zejména se směnným provozem.

Návratnost investice

Za příznivých podmínek může být návratnost investice do rekuperace tepelným čerpadlem pouhých několik měsíců. Pro ekonomickou efektivitu je však podstatný rozdíl mezi teplotou zdroje odpadního tepla a potřebnou teplotou topné vody, kterou tepelné čerpadlo vyrábí. Platí, že čím je rozdíl těchto teplot menší, tím zařízení pracuje úsporněji.

Nutné však je, aby se rekuperovaná energie odebírala poblíž zdroje odpadního tepla. Podstatné je také promyšlení technického řešení čerpání odpadního tepla a záleží i na časové souvislosti rekuperace a jejího využití.