Peněženky domácností v západní Evropě již dnes pociťují dopady plánů svých vlád na snižování emisí skleníkových plynů. Řeč není jen o přímém růstu cen elektrické energie či platbám provozovatelům větrných a solárních elektráren, ale také rostoucích cenách tepla, do kterých se promítá zdražování emisních povolenek.

Není tedy divu, že věci znalí spotřebitelé hledí se skepsí k plánům na další snižování produkce oxidu uhličitého právě prostřednictvím zdražování emisních povolenek. Teplo a teplá voda jsou zodpovědné za zhruba jednu třetinu veškeré energetické náročnosti obytných budov a náklady na ně jsou už dnes významnou výdajovou položkou rodinných rozpočtů.

Máme čekat skokové zdražení tepla?

Poté, co si spálili prsty svou podporou solárních a větrných elektráren, politici v západní Evropě musí k přechodu k obnovitelným zdrojům energie u tepla přistupovat maximálně citlivě, na popularitě jim v řadě zemí nepřidalo ani omezování stále populárních zdrojů tepla v podobě kotlů na tuhá paliva či zemní plyn.

Směr by v rámci přechodu k obnovitelným zdrojům energie na výrobu tepla a teplé vody pro domácnost mohly ukazovat úspěšné projekty z velkých evropských měst, jako jsou například Hamburg, Kodaň, Mnichov, Vídeň, Stockholm, Londýn apod., které úspěšně provozují projekty získávající teplo a teplou vodu pro domácnost z geotermální energie. Teplo z vnitra země je dostupné napříč celým kontinentem, od Helsinek po Atény, a to po celý rok a bez ohledu na aktuální povětrnostní podmínky, její zpracování je levné a šetrné k životnímu prostředí, což se zdá být ideální kombinací.

Zkušenosti ze severozápadní Francie, severní Itálie, Švýcarska či Dánska ukazují, že teplo a teplá voda z geotermálních tepelných čerpadel může domácnostem přinést dokonce i výrazné snížení nákladů na energie, a to ihned a na dlouhou dobu.

Na dvorku větrnou elektrárnu nepostavíte, tepelné čerpadlo ano

Geotermální tepelná čerpadla a tepelná čerpadla všeobecně navíc pomáhají s další výzvou, kterou s sebou přechod k obnovitelným zdrojům energií přináší – decentralizovanost. Zatímco v případě elektřiny je drtivá většina společností napojena na jednotnou distribuční síť, v případě tepla jsou domácnosti více samostatné, tj. nestačí pouhé nahrazení stávajících zdrojů dodávajících teplo dálkově, ale je třeba jít do většího detailu, až na dvorky či k fasádám jednotlivých domů.

A to právě tepelná čerpadla umožňují. Jsou nenáročná na prostor a lze je instalovat decentralizovaně u jednotlivých objektů, bez ztráty klíčových vlastností. I proto dnes můžeme v západní Evropě vidět masivní podporu tepelných čerpadel.

S největší pravděpodobností, budoucnost nebude díky tepelným čerpadlům zahalena kouřem z kotlů na tuhá paliva či uhelných elektráren a zároveň se ani nebude nést v duchu rostoucích cen energií.