Velmi zajímavý projekt proběhl v roce 2009 v Malajsii, který se jmenoval „1 000 000 omluv Matce Zemi“. Jedno z měst ležících u pobřeží čelilo problémům kvůli pomalému zanášení pobřežních oblastí organickým odpadem.

Tento odpad v podobě usazenin, kalů a odpadů byl, díky velmi příhodným klimatickým podmínkám (vysoká vlhkost a teploty od 20-30 stupňů), rychle napaden patogenními bakteriemi, které emitovaly takové množství plynů, že rada města rozhodla o prioritním řešení daného problému.

Ke spolupráci byli přizváni přední praktičtí biologové a další odborníci. Posléze byly navrženy dvě varianty řešení, a to mechanická a biologická dekontaminace.

Mechanická spočívala ve vytěžení kalů a jejich odvezení na jiné místo, kde by byly dekontaminovány, metoda náročná na mechanizaci a ekonomicky nevýhodná. Biologická dekontaminace spočívala v řešení problému IN-SITU (tedy na místě), pomocí užitečných (efektivních – dále jen EM) bakterií.

Tyto bakterie obsadí dané prostředí, vytlačí patogenní bakterie a nastartují stabilizaci mikrobiologických procesů. Jak toho dosáhnout? Část kalu byla použitá jako nosič těchto EM, vytvarovalo se dohromady 1 milion těchto „bokashi“ koulí a při příležitosti městských oslav se zapojili samotní obyvatelé, kteří koule naházeli do zálivu.

A současná situace? Rapidní úbytek organických usazenin, pročištěná voda, eliminace zápachu. A to vše přírodní cestou.

Jsme rádi, že tuto iniciativu již převzalo několik dalších měst a to nejen v Malajsii.

Smokey