Do 12. června je možné přihlásit se do první veřejné soutěže v rámci programu Prostředí pro život 2 (PPŽ2), který se zaměřuje na podporu aplikovaného výzkumu a inovací v oblasti životního prostředí, ochrany klimatu a udržitelného rozvoje. Program navazuje na původní Prostředí pro život z roku 2019, ve kterém bylo alokováno cca 3,5 miliard korun. Jeho novější verze počítá s rozpočtem ve výši 11,15 miliard pro následujících deset let. Obě verze spravuje Technologická agentura ČR (TA ČR) s garancí obsahu od Ministerstva životního prostředí. Zdroj: MZP