Možná vás někdy napadlo, že byste chtěli vědět, jak čistý je vzduch ve vašem okolí. Co vlastně vyrábí továrna, na kterou se díváte z okna? Nebo právě potřebujete nějaká statistická data pro projekt v práci či ve škole. Kde však všechny tyto informace vzít? Jistě je možné hledat jednotlivé informace na internetu, v různých ročenkách, psát úřadům atd… Ovšem proč? Existuje i mnohem jednodušší způsob. Stačí navštívit portál České informační agentury životního prostředí – www.cenia.cz.

Historie této agentury zřizované Ministerstvem životního prostředí je již poměrně dlouhá. Po roce 1989 si odborníci uvědomili, že k napravení škod vzniklých na životním prostředí během předešlých čtyřiceti let, bude potřeba provést jakousi ¨ekologickou inventarizaci¨. V roce 1990 bylo proto rozhodnuto o zřízení Centra ekologických informací, které mělo za úkol vytvořit Jednotný informační systém o životním prostředí. Následně byla každý rok vydávána Ročenka životního prostředí.

V roce 1992 došlo k přejmenování Centra ekologických informací na Český ekologický ústav. Jeho poslání však bylo stejné. V roce 2005 byl Český ekologický ústav na základě rozhodnutí Ministerstva životního prostředí transformován do nové podoby a přejmenován na Česká informační agentura životního prostředí, ve zkratce CENIA. CENIA je státní příspěvková organizace Ministerstva životního prostředí. Hlavním úkolem agentury CENIA je poskytování informací z oblasti životního prostředí tak, aby pro všechny občany České republiky byl zajištěn přístup k nim v souladu se zákonem č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí.

Co vše se zde tedy občan dozví?

Můžete zde najít kompletní data o životním prostředí i s mapovým vykreslením. Údaje Integrovaného registru znečištění, ve kterém si můžete vyhledat subjekty ve svém okolí a zjistit jaké látky a v jakém množství vypouští do ovzduší a vody. Na webu je také velké množství informací o programech na podporu ochrany životního prostředí, vzdělávací materiály a praktické rady jak postupovat a na koho se obrátit v případě různých životních situacích spadajících do ochrany životního prostředí.

J. H.