Také patříte k lidem, kteří mají letní prázdniny neodmyslitelně spjaty s koupáním? Potom můžete na chvíli opustit sterilní prostředí koupališť a titěrných zahradních bazénků a 8. července v 15:00 skočit do řeky v rámci projektu Big Jump!

Projekt Big Jump (velký skok)

Projekt Big Jump, u nás také jako Mezinárodní den koupání v řekách, spočívá v tom, že v konkrétní den v konkrétní hodinu skočí (alespoň symbolicky) tisíce lidí po celé Evropě do řeky.

Hlavním cílem projektu Big Jump je nejenom pokus o renesanci koupání v řekách, ale především celkové oživení zájmu o řeky, tak aby v roce 2015 mohl být splněn cíl evropské rámcové směrnice – dobrý ekologický stav ve všech evropských řekách. S myšlenkou Big Jumpu přišel Francouz Roberto Epple – ředitel Evropské říční sítě (ERN).

Ještě v první polovině 20. století byly evropské řeky čisté, plné života a také byly přirozeným rekreačním centrem mnoha oblastí.  Říční lázně byly zcela běžným jevem – vzpomeňme třeba slavný film Rozmarné léto.

V průběhu minulého století došlo k prudkému zhoršení životního prostředí v evropských řekách – na vině byl průmysl, zemědělství , ale i běžní lidé. Z evropských řek se tak na řadě míst stala odporná páchnoucí stoka, kde bylo koupání zcela vyloučeno.

V 90. letech naštěstí došlo k zastavení tohoto ničivého trendu. Zvýšený zájem o ekologii (stavba čističek, normy) měl za následek postupné zlepšování stavu mnoha evropských řek a na řekách jako Rýn, Labe nebo Loira opět vznikla bezpečná koupací místa. Na mnoha místech jsou ale řeky dosud tak znečištěné, že skok bude spíše symbolický – odhaduje se že v ČR nevyhovuje evropským normám až 50% řek.

Vzorovou řekou tohoto projektu je evropský veletok Labe, který byl ještě v roce 1989 nejznečištěnější řekou v Evropě. Právě na Labi se v roce 1997 konal první mezinárodní plavecký den, ze kterého se postupně vyvinul projekt Big Jump.

Big Jump v ČR

Dobrou zprávou je, že projektu Big Jump se od začátku účastní také Česká republika. Akce na jednotlivých řekách po celé republice jsou organizovány většinou neziskovými organizacemi (Arnika, Veronica…). Na internetových stránkách projektu Big Jump je k dispozici mapka s koupacími místy, u kterých je uveden i konkrétní organizátor – na jeho internetových stránkách pak snadno zjistíte podrobnosti chystané akce.

R. K.