Geoinženýring – věda zabývající se alternativními podpůrnými systémy života na zemi – je oficiálně skutečností. Výzkumný institut Silver Lining se sídlem v San Francisku právě obdržel 300 000 dolarů z fondů dobrých nápadů od Billa Gatese aby vyzkoušel technologii „bělení oblaků“ jenž by se mohla osvědčit jako finančně efektivní metoda pro zpomalení účinků celosvětového oteplování. Počátkem tohoto roku na konferenci TED, překvapil Gates svět když prohlásil že klimatická změna je ojedinělá největší hrozba lidstvu a že se připojí ke snaze nalézt rychle se rozvíjející technologie energie jenž by nás mohly dostat pryč od příčiny č. 1 klimatické změny – uhlí a ropa. Nicméně nový odvážný podnik ukazuje že miliardářský génius hledí na problém z mnoha úhlů. Nejslibnější energetické technologie (s vyjímkou distribuované sluneční) jsou stále více jak desetiletí vzdálené. Další nukleární je pravděpodobně 20 let od nás. A každým dnem je jasnější že naše planeta a naše druhy si nemohou dovolit dalších 10 let nepřerušeného oteplování.

Mezitím řešení geoinženýring jako výroba oblaků může pomoci zpomalit vlivy pokračující spotřeby fosilních paliv tím jak přecházíme k bezpečnějším, čistším a objektivnějším palivům. Některé dosti šílené myšlenky se navrhly Kongresu včetně raket naplněných zrcadly jenž by obíhaly kolem Země jenž by odrážely sluneční světlo a mechanické „stromy“ jenž by vstřebaly více CO2 než běžný les. Technologie bělení oblaků se zdá být nejvíce připravená k rozvoji. V podstatě konvoj plavidel vybavený filtry a vysavači odčerpá milióny galonů vody z oceánu a za použití vysoce výkonných vodních děl se voda uvede do vzduchu 3000 stop vysoko, kde se tvoří oblaka.

Obsah přidané vlhkosti by zvýšil hustotu vodních par čímž by se oblaka zbělila a tím více odrážela. Samozřejmě že u tohoto stejně jako u ostatních geoinženýrských řešení se to neobejde bez dopadů na životní prostředí. Nikdo opravdu přesně neví co se stane až lidstvo změní tímto způsobem atmosféru. Celosvětová koalice ochránců životního prostředí zvaná HOME (ruce pryč od Matky Země) volá po moratoriu na geoinženýrské experimenty do doby než se vyjasní mezinárodní práva na geoinženýrství diskutovaná na vědecké konferenci Spojených Národů v Nairobi tento týden.