Výroba bioplastů z obnovitelných zdrojů je již celkem běžná věc. Nejčastěji se vyrábějí z plodin jako kukuřice. Jejich problém však spočívá v omezeném použití. Kvůli jejich vlastnostem je totiž nelze použít v některých situacích. Zejména tam, kde je třeba vysoká životnost. V současnosti vyráběné bioplasty jsou totiž rozložitelné například při působení slunečního záření. Plasty vyrobené z ropy však tyto negativní vlastnosti nemají.

Zdá se však, že se vědcům tento problém podařilo vyřešit. Nizozemští vědci našli způsob, jak pomocí nanotechnologií proměnit rostlinnou hmotu na stavební prvky plastů. Hlavní přínos spočívá v tom, že výsledné látky jsou stejné jako produkty petrochemických reakcí. Jinými slovy vlastnosti takto vyrobených bioplastů jsou totožné s plasty vyrobenými z ropy. Lze je tedy použít i v těch případech, kdy by to vlastnosti tradičních bioplastů neumožňovaly.

Každá mince má však dvě strany. Nevýhodou plastů vyrobených pomocí nanotechnologie je, že nebudou biologicky rozložitelné. Navíc, i když celý proces byl podle výzkumníků cílen na rostlinný odpad, může se stát, že budou za tímto účelem cíleně pěstovány plodiny na zemědělské půdě. Může tak dojít k soupeření mezi výrobou potravin a výrobou bioplastů. Světová populace však velmi rychle roste a bude potřeba každého metru orné půdy k výrobě potravin.

Tato nová metoda umožňuje kromě výroby plastů i produkci paliv. Jejich vlastnosti jsou opět totožné s vlastnostmi paliv vyrobených z ropy. Takováto paliva produkují stejné množství oxidu uhličitého a dalších plynů. Tento oxid uhličitý je však již účasten koloběhu látek na planetě, zatímco při spalování fosilních paliv dochází k uvolňování uhlíku, který byl pevně vázán hluboko pod povrchem a koloběhu prvků se již neúčastnil.

Nová technologie nepředstavuje revoluci, ale je to krok správným směrem. Pomoci zelené technologie budeme moct vyrábět stejně kvalitní a odolné materiály a produkty jako v současnosti. Jisté riziko však tato technologie skrývá. Pokud se výroby nových materiálů zhostí bezohledné nadnárodní korporace, jejímž jediným zájmem je zisk za každou cenu, může nastat situace, že negativní dopady převýší pozitivní aspekty.

J. H.