Ropy je stále méně a méně. Doba, kdy dojde, se blíží velmi rychle. Řada vědců a vědeckých institucí pracuje na alternativních řešeních. Hledají se jiné způsoby pohánění automobilů. Jejich několik. Některé způsoby se již zavádějí do praxe (například automobily na elektřinu), u jiných to bude ještě nějakou dobu trvat.

Z řad odborníků na problematiku fosilních paliv však zaznívá varování, že plnohodnotnou náhradu ropy nenajdeme včas.  Španělka María Laresgoiti však přišla na způsob jak tuto krizi odvrátit a dopřát nám více času k nalezení efektivního řešení. Přišla totiž na způsob jak vyrobit ropu ze starých pneumatik.

Pneumatika obsahuje mnoho látek a mnoho druhů materiálů. Jedním z materiálů je i syntetický kaučuk. Tento kaučuk se vyrábí z ropy. Proto je nasnadě z něj zase ropu udělat. Proces to ale není jednoduchý. Ropa se z kaučuku v pneumatice vytvoří pyrolýzou. Při pyrolýze se materiál zahřívá na teplotu 500 °C v bezkyslíkatém prostředí. Výsledkem je kapalina, která sice není ropa, ale obsahuje velké množství uhlovodíků a svými vlastnostmi je ropě velmi podobná.

Možná si klepete na čelo, že se o žádný výjimečný ekologický počin nejedná. Je pravda, že uhlík bude do ovzduší při spalování této náhradní ropy unikat dále. Jsou zde však jiné příznivé aspekty. Především v současné době je recyklace pneumatik velmi obtížná. Vlastně se nedají znovu využít. Tento způsob však napomůže jejich druhotnému využití. Po pyrolýze totiž zůstane i určitý pevný odpad – ocel a saze. Z těch se už nové pneumatiky vyrobit dají. Hlavní efekt by však tato technologie měla mít v tom, že nám poskytne více času k nalezení vhodných náhražek ropy.

Autor: J. H.