Když se před lety poprvé objevily bioplasty, zdálo se, že jejich vliv bude pouze pozitivní. Místo, aby se kvůli výrobě plastů těžila ropa, jsou pro výrobu bioplastů používány výhradně materiály rostlinného původu. Nicméně z výsledků studie provedené na univerzitě v Pittsburghu vyplývá, že bioplasty nemusí být zelenější než plasty vyrobené z ropy.

V rámci této studie vědci sledovali několik faktorů životního cyklu výrobku. Tyto faktory zahrnovaly zejména vedlejší účinky zemědělských činností, které bylo nutné provádět k pěstování surovin pro výrobu bioplastů. Tyto činnosti totiž mohou způsobovat problémy jako je eutrofizace vod či poškozování ozónové vrstvy.

Ve studii bylo hodnoceno dvanáct různých plastů. Kromě analýzy životního cyklu výrobku plastů byl hodnocen i jejich výrobní proces. Přitom výroba některých plastů z ropy měla lepší výsledky než výroba bioplastů. Zvrat však nastal po prvním použití výrobku. Biopolymery v tomto okamžiku překonaly tradiční polymery kvůli svému nízkému vlivu na životní prostředí po upotřebení. Například polypropylen se umístil po hodnocení vlivu výroby na prvním místě, ale po použití klesl až na deváté.

Každý polymer hodnocený v této studii byl známkován na základě parametrů speciálně vytvořených pro tuto studii. Mezi tyto parametry patří: atom economy (Poznámka: Jedná se vlastně o výpočet popisující účinnost chemických procesů při výrobě. V ideálním procesu by se množství atomů vstupujících do výroby mělo rovnat množství atomů výsledného produktu.

Tedy neměl by zbýt žádný atom = žádný odpad.), podíl z obnovitelných zdrojů, biodegrabilita, procento recyklovatelnosti, vzdálenost nejvzdálenější suroviny od místa výroby, cena životního cyklu, zdravotní rizika. Výsledkem takovéto matice je hodnota pro každý hodnocený polymer. Výsledky byly překvapivé. Dopad biopolymerů na životní prostředí během výroby byl horší, než dopad klasických polymerů.

Je třeba zdůraznit, že tato studie byla založena na současných metodách výroby. Bioplasty tedy nemusí být nezelenější v současné době, ale při použití lepších výrobních postupů, se jejich pořadí v žebříčku může zlepšit. Například zemědělské metody snižující použití hnojiv, by omezily eutrofizaci vod.

Výsledky této studie však nemůžou být interpretovány tak, že je lepší stále používat ropu. Ropa je omezený zdroj a alternativní zdroje budou muset být nakonec stejně využívány. Výrobci bioplastů i tradičních plastů mohou s touto studií dále pracovat a hledat možnosti, jak snížit dopady výroby svých produktů na životní prostředí.

Zdroj: http://green.yahoo.com/blog/ecogeek/1389/bioplastics-not-necessarily-the-greenest.html

Přeložil: J. H.