Spisovatel a šéf editor časopisu The Long Tail Chris Anderson, vyvolal velmi zajímavou debatu. Prohlásil totiž, že výtisk jeho časopisu je zelenější než on-line verze.

Ponecháme stranou, že z jednoho výtisku má Anderson více peněz než z jeho on-line verze. A budeme se nadále věnovat jeho tvrzení, které zní: Časopisy a noviny izolují uhlík. Toto tvrzení je v jistém smyslu pravdivé. Stromy váží oxid uhličitý ze vzduchu. Tyto stromy jsou pak papírenským průmyslem zpracovány do podoby papíru a ten se tak vlastně stává skladištěm tohoto plynu.

To dává smyl, dokud si nepřidáte dopady těžby na životní prostředí a zpracování dřeva během výroby papíru. Jistě i distribuce papíru není zrovna ekologická.

Některé studie však tuto myšlenku podporují. I přes všechnu energii použitou při zpracování dřeva a výrobě papíru udávají některé studie, že noviny jsou zatíženy menším množstvím oxidu uhličitého než webové stránky. Tyto studie však neberou v úvahu již výše zmíněné dopady těžby lesa a používání chemikálií během výroby papíru.

Studie navíc počítají se spotřebou elektrické energie klem 300 wattů pro celý počítač. Dnešní moderní přístroje však mají spotřebu kolem 100 wattů. Takto vysoká čísla snad platila v době CRT monitorů. Tento příklad nám však jasně ukazuje úskalí environmentálního účetnictví. Problém není pouze uhlík, ale také jedy a toxické látky vznikající při výrobě. S těmito látkami se však při výpočtech nepočítá. Globální oteplování totiž není jediný problém, kterému musíme čelit.

Přeložil: J. H.

Zdroj: http://green.yahoo.com/blog/ecogeek/322/are-newspapers-greener-than-websites.html